Fortsæt til hovedindholdet
2022
Nyheder

Mobning i folkekirken

”21 søndag” på DR viste i går et indslag om en præst fra Lolland-Falster, som var blevet udsat for mobning fra et menighedsrådsmedlem gennem længere tid. En sådan mobning er helt uacceptabel!

”21 søndag” på DR viste i går et indslag om en præst fra Lolland-Falster, som var blevet udsat for mobning fra et menighedsrådsmedlem gennem længere tid. En sådan mobning er helt uacceptabel!

Af biskop Henrik Stubkjær

DR har lavet deres egen spørgeundersøgelse blandt præster og ansatte i Folkekirken og heraf fremgår det at mobning er udbredt i Folkekirken. Dette er selvfølgelig også helt uacceptabelt.

En kristen kirke, som er formet for at forkynde Guds kærlighed til mennesker og næstekærlighed undergraver sit eget budskab, hvis denne forkyndelse foregår i et dårligt og utrygt arbejdsmiljø blandt medarbejdere og frivillige.

Opgaverne er komplekse

Menighedsrådene er landets mest fintmaskede demokratiske organ. De sikrer den enkeltes reelle indflydelse på kirkens liv og vækst helt lokalt. De har siden de blev lovbestemt i 1903 sikret en levende og mangfoldig folkekirke, som tager farve af de helt lokale forhold.

Opgaverne i menighedsrådene er blevet større og mere komplekse med tiden. Men de står ikke alene. Alle provstier i Viborg Stift har ansatte personalekonsulenter som hjælper menighedsrådene i personalesager. I Viborg Stift har vi et stiftsudvalg for psykisk arbejdsmiljø, som løbende arrangerer undervisning og kurser i det gode arbejdsmiljø, de gode møder, og måden at tale sammen. Der er på landsplan etableret en arbejdsmiljørådgivning, og rundt i stifterne træder vi også til, hvis der er problemer. Hen over sommeren har Viborg Stift i et samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, provster og konsulentfirmaet Rambøll igangsat en anonym spørgeundersøgelse om arbejdsmiljø blandt stiftets præster, som vi endnu ikke kender resultatet af.

OG der er problemer, som vi forsøger at håndterer hver eneste dag – ligesom man gør på alle andre arbejdspladser.

De rette proportioner

Men måske er det lidt mere nuanceret end DR fremstiller. Her i foråret har vi netop afsluttet en større interne APV blandt præster, hvor også det psykiske arbejdsmiljø og mobning indgår. Denne undersøgelse vider om et generelt godt arbejdsmiljø. Samtidig med DR’s egen spørgeundersøgelse har Arbejdstilsynet gennemført deres undersøgelse baseret på besvarelser fra 30.000 lønmodtagere fra 38 brancher. Resultatet af denne undersøgelse er, at folkekirken kommer ind med de bedste scorer på arbejdsmiljø overhovedet.

Der er problemer i folkekirken med mobning – det så vi tydeligt i 21 Søndag. Og et tilfælde af mobning er et for meget – og det kræver handling.

Men lad os lige få sat det ind i de rette proportioner!

Og til alle politikere, som nu står i kø for at kræve handling. Vi handler allerede. Og husk lige på at vi i Danmark ikke har en statskirke. Vi har en Evangelisk-luthersk Folkekirke drevet nedefra af tusindvis af frivillige. Hold det armslængdeprincip, der gør folkekirken helt unik i samspillet mellem kirke, stat og samfund. Og lyt så til os, når vi beder om hjælp til at sikre, at vi fra provstier og stifter får bedre lovmæssige muligheder for at understøtte det lokale menighedsrådsdemokrati i at løfte deres ledelsesopgaver.