Fortsæt til hovedindholdet
2022
Nyheder
Exteriør af Viborg Domkirke

Laveste antal udmeldelser

Færre melder sig ud af folkekirken. Det har været en tendens i de seneste års kirkestatistik, at udmeldelsestallet har ligget på et stabilt lavt niveau.

Af Andreas Lindbjerg Nielsen, Marianne Holst Hyrlov og Henrik Helms

Også i 2021 fortsætter tendensen med få aktive udmeldelser, det vil sige udmeldelser, som ikke skyldes dødsfald eller permanent fraflytning til udlandet. I alt meldte 8961 sig ud af folkekirken sidste år, hvilket er lidt færre end i 2020, hvor 9053 meldte sig ud. Det er dermed det laveste antal udmeldelser siden 2007, hvor 8810 meldte sig ud. 

Ud- og indmeldelser af folkekirken i Viborg Stift

Antal indmeldelser (eksklusiv barnedåb/børn under 1 år) og aktive udmeldelser (eksklusiv dødsfald og permanent fraflytning) per år.

Krisen får færre til at melde sig ud

Karen Marie Sø Leth-Nissen er vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og har tidligere forsket i folkekirkens udvikling ved bl.a. Københavns Universitet. Hun mener godt, at man kan begynde at tale om, at coronakrisen har fået færre til at melde sig ud af folkekirken.

- Vi har fået mere fokus på det nære under krisen, og hvor vigtigt det er at kunne mødes og mærke sammenholdet i familien. Her er folkekirkens ritualer vigtige anledninger til at mødes og blive mindet om, at man hører sammen.

LÆS MERE: Kirkestatistik: Vi vender tilbage til folkekirkens ritualer

En anden væsentlig udvikling, som man kan se på graferne, er antallet af indmeldelser, som har lavet et spring i 2021 til 678 i Viborg Stift. Indmeldelsestallet skal give et billede af alle andre indmeldelser end barnedåb, hvorfor man fratrækker indmeldelser af alle 0-årige, eftersom barnedåben før coronakrisen typisk fandt sted, inden barnet fyldte et år. Det ændrede sig dog under nedlukningen i 2020, så en god del af stigningen af indmeldelser (hovedsageligt ved dåb) i 2021 skal sandsynligvis tilskrives de mange udskudte dåb fra 2020. Det fremgår også af dåbstallene, hvor langt flere 1-4 årige blev døbt ind i 2021 end de foregående år. 

Dåbstal i Viborg Stift

Coronakrisen har betydet, at mange har udsat dåb og bryllup, men meget tyder på, at vi langsomt er ved at vende tilbage til traditionerne. 

Danmarks Statistik har netop offentliggjort kirkestatistik for 2021, og den viser, at 3.318 blev døbt i Viborg Stift i 2021. Det tilsvarende tal for året før var kun 2.940. Altså en stigning på 378 dåb i Viborg Stift. Tallet for 2021 er en smule højere end tallet i 2019, hvor 3.247 blev døbt.

Kirkelige vielser

Også når det gælder kirkelige vielser og velsignelser er tallet opadgående. I Viborg Stift var der 637 kirkelige vielser og velsignelser i 2021 mod 585 året før. I modsætning til dåbstallet er bryllupstallet dog endnu ikke nået op på niveauet fra 2019, hvor 803 par blev kirkeligt viet eller velsignet.

Medlemsprocent falder en smule

83,1 procent er medlemmer af folkekirken i Viborg Stift ved udgangen af 2021. Det er et fald på 0,5 procentpoint, og det beskedne fald i medlemsprocenten i Viborg Stift svarer til landsgennemsnittet.

Medlemsprocenten i Viborg Stift ligger markant højere end gennemsnittet for hele landet, som er på 73,2 procent.