Fortsæt til hovedindholdet
2021
Nyheder
Kirke exteriør

Konfirmander må undervises udendørs

Det er nu præciseret, at man må have udendørs konfirmandundervisning med op til 50 personer.

Kirkeministeriets spørgsmål og svar er blevet opdateret, og af punkt 31 fremgår det nu, at man må holde udendørs konfirmandundervisning. 

 

Q31: Gælder det generelle forsamlingsforbud ved udendørs aktiviteter?

A31: Der gælder et generelt forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer for udendørs aktiviteter.

Der gælder et særligt forsamlingsforbud på højst 50 personer, hvis gudstjenester samt dåb, vielser eller lignende religiøse handlinger afholdes udendørs.

Det generelle udendørs forsamlingsforbud gælder heller ikke for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Ved sådanne aktiviteter gælder derimod et særligt forsamlingsforbud på 50 personer jf. Bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.

Det vil sige, at udendørs menighedsaktiviteter, som fx højskoleaftner, sorggrupper, konfirmandundervisning og lignende, som arrangeres af et menighedsråd (en offentlig myndighed), eller et trossamfund (hvis det er organiseret som en forening), ikke skal overholde det generelle forsamlingsforbud på 10 personer, men vil kunne afholdes udendørs for maksimalt 50 personer. Der skal dog være tale om en aktivitet, der kan betegnes som en traditionel foreningsaktivitet fx foredrag, udstilling mv. Se Q3 om de særlige regler om udendørs begravelser og bisættelser.

Hele listen med spørgsmål og svar findes her.

Minikonfirmander og babysalmesang

Ved indendørs aktiviteter som fx babysalmesang, minikonfirmander, kirkekoncerter, foredrag m.v. skal forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer overholdes ligesom lokalekravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne skal overholdes. Hvis disse aktiviteter afholdes udendørs henvises til afsnittet ”Udendørs aktiviteter” ovenfor.

Endvidere bør sundhedsmyndighedernes anbefalinger om 2 meters afstand mellem deltagerne og smitteminimerende tiltag samt øvrige anbefalinger fra sundsmyndighederne iagttages.

Den ansatte eller frivillige, der medvirker, tæller ikke med i forholde til overholdelse af forsamlingsforbuddet.

Det bør desuden overvejes, om sang ved menighedsaktiviteter kan undlades eller minimeres, så længe der er risiko for smittespredning med corona/COVID-19. Der bør altid sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagerne.