Fortsæt til hovedindholdet
2021
Nyheder
Coronapas

Coronapas i folkekirken

Den politiske beslutning om at indføre coronapas i folkekirken betyder, at deltagere skal medbringe coronapas i kirken, hvis der er over 200 deltagere. I den enkelte kirke kan man også beslutte ikke at lukke flere indenfor end 200.

Folketingets Epidemiudvalg har besluttet, at coronapas indføres fra fredag den 12. november.

Beslutningen betyder på folkekirkens område, at deltagere skal medbringe coronapas, når der er mere end 200 personer samlet indenfor og 2000 udenfor. Kravet om coronapas gælder, uanset om der er tale om en gudstjeneste, en kirkelig handling, som fx dåb, bryllup eller begravelse, eller et andet folkekirkeligt arrangement.

En anden mulighed er for den enkelte kirke at indføre et loft på 200 deltagere.

Tag stilling til hvordan I vil håndtere kravet

Derfor skal man inden en gudstjeneste, kirkelig handling eller andet arrangement afklare, om man vil tjekke coronapas ved indgangen, eller om man vil lukke dørene, hvis flere end 200 ønsker at deltage.

Hvis man vælger at give mulighed for mere end 200 deltagere, skal man desuden afklare, hvem (fx kirketjener, graver eller evt. frivillig) der står ved døren og sikrer, at alle deltagere har coronapas.

 

Fakta: HVEM GØR HVAD?

  • Ved gudstjenester og kirkelige handlinger afgør præsten, om der skal indføres et loft for antallet af deltagere, eller om deltagerne skal medbringe coronapas for at deltage.
    Præsten opfordres til at træffe afgørelsen i samråd med menighedsrådet.
  • Ved kirkelige handlinger opfordres præsten desuden til at træffe beslutningen i samråd med deltagerne.
  • Ved menighedsaktiviteter afgør menighedsrådet, om der skal indføres et loft for antallet af deltagere, eller deltagerne skal medbringe coronapas for at deltage.
  • Menighedsrådet skal lægge en plan for, hvordan kontrollen foregår, og hvem der foretager den.

Kravet om coronapas gælder ikke for børn under 15 år eller for personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borger-servicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Ansatte og frivillige tæller ikke med i det maksimale antal deltagere uden coronapas.

Det er en god ide at gøre tydeligt opmærksom på, hvordan man følger kravet, fx i form af plakater på kirkedøren og i våbenhuset.