Fortsæt til hovedindholdet
2021
Nyheder
snor på kirkebænk

Åbning af folkekirken

Folkekirkens corona-taskforce har skrevet til kirkeministeren for at henlede opmærksomheden på en lempelse af arealkravene.

Til Kirkeministeren

Folkekirkens corona-taskforce er i dialog med kirkeministeriet om en mulig plan for lempelser af restriktionerne for folkekirken og andre trossamfund

Som bekendt har folkekirken ikke presset hårdt på for en øget genåbning af folkekirken i foråret. Vores tilgang har været, at folkekirken skal behandles på linje med andre sammenlignelige sektorer.

Denne tilgang agter vi at fortsætte, men vi vil henlede opmærksomheden, at der i første omgang kan være behov for at se på en lempelse af arealkravet og på en plan for en yderligere genåbning af folkekirken og andre trossamfund – ikke mindst af hensyn til konfirmandforberedelsen og de kommende konfirmationer. 

Vi oplever en udbredt forståelse i folkekirken for sammenligningen af folkekirken med lignende sektorer og finder det hensigtsmæssigt, at der også konkret arbejdes på en åbningsplan for folkekirken.

Venlig Hilsen

Folkekirkens corona-taskforce

 

Peter Skov-Jakobsen, biskop i København

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd

Per Bucholdt Andreasen, formand for Præsteforeningen

Annette Brounbjerg Bennedsgaard, formand for Provsteforeningen

Jette Madsen, stiftskontorchef, Aarhus Stift

Asger Gewecke, stiftskontorchef, Fyens Stift