Fortsæt til hovedindholdet
2020
Nyheder

Smitteudviklingen i Nordjylland

Biskopperne Henning Toft Bro og Henrik Stubkjær har sendt dette brev ud til alle menighedsråd, præster og provster i Frederikshavn, Hjørring Nordre og Søndre, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland og Thisted provstier.

Biskop Henrik Stubkjær

Biskop Henning Toft Bro

Som det er fremgået af medierne de seneste uger, politikeres pressemøder og Statsministerens pressemøde i går, torsdag den 5. november, iværksættes der nu en række lokale restriktioner i ovennævnte kommuner/provstier.

Restriktionerne og tiltagene skal ses i sammenhæng med den ulykkelige situation, der er opstået i kølvandet på smitten i mange af områdets minkfarme.

Indtil videre berører restriktionerne ikke Folkekirken forstået på den måde, at vi fortsat kan afholde gudstjenester og kirkelige handlinger, naturligvis med de restriktioner, vi allerede kender og handler efter. Dog må der ikke arrangeres udendørsgudstjenester for mere end 10 deltagere, heller ikke selv om de foregår siddende.

Restriktionerne betyder, at alle indendørs og udendørs kulturinstitutioner, herunder aftenskoler, daghøjskoler, musik- og kulturskoler mv. lukkes ned for offentlig adgang. Det samme gælder øvrige lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter.

I folkekirken kan vi i princippet fortsat afholde arrangementer i sognegårde og kirkecentre efter de retningslinjer vi allerede gør. Men i lyset af situationens alvor opfordrer vi som biskopper kraftigt til, at planlagte arrangementer af denne karakter aflyses eller udsættes indtil videre.

Vi opfordrer desuden kraftigt til:

  • At gennemførte kirkelige arrangementer sker med et begrænset antal deltagere og med få medarbejdere.
  • At overveje, om der er kirkelige arrangementer, som bør aflyses eller skubbes, til de lokale restriktioner igen er ophævet.
  • At overveje, om der skal ændres på større adventsgudstjenester, Santa Lucia gudstjenester m.v.
  • Med hensyn til arbejdspladser i de berørte provstier/kommuner opfordres der kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner. Denne anbefaling videregiver vi hermed til jer.

Det betyder, for kirkens vedkommende, at præster og ansatte fortsat kan holde gudstjenester og kirkelige handlinger efter gældende regler.

Det kan give udfordringer for kirkefunktionærerne, da der også opfordres til, at man alene krydser kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det.

Begravelser og bisættelser må anses for at være væsentlige og uopsættelige opgaver, hvor kommunegrænser må krydses.

Hvis kirkefunktionærer ikke kan møde på arbejde på grund af ovenstående opfordrer vi til, at man i videst muligt omfang finder på måder, hvorpå man kan afløse hinanden.

Situation er ganske alvorlig – med en dødelig virus, som muterer på en måde, så den ikke kan rammes af de vacciner, der er ved at blive udviklet og testet.

Som kirke har vi et stort ansvar for både ansatte og menigheder, og derfor forventes alle at arbejde med på, at smittespredningen forhindres, ved at overholde alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Men vi har samtidig også et ansvar for at være kirke midt i denne kritiske situation.

Der er mange mennesker, som har behov for at komme i kirkens rum, for at finde trøst og håb – både ved personlig andagt og ved gudstjenester.

Vi har som kirke en stor samfundsopgave ved at være en social ventil – et rum, hvor vi kan mødes midt i alt det usikre og den menneskelig isolation.

Det er begrundelsen for, at vore politikere friholder os for alle de restriktioner, som pålægges erhvervsliv og de øvrige kulturinstitutioner.

Tak for jeres medarbejderskab på, at vi kan være kirke - også her under disse svære forhold. Tak for al jeres tålmodighed og kreativitet.

Vi ved, at I slider der i frontlinjen. Tak, at I agerer som de myndighedspersoner, I også er, og på den ene side sikrer, at vi er til rådighed som kirke midt i en krisetid, og samtidig er med til at forhindre yderligere smittespredning.

Med venlig hilsen

Henning Toft Bro
Biskop Aalborg Stift

Henrik Stubkjær
Biskop Viborg Stift