Fortsæt til hovedindholdet
2020
Nyheder

Krænkelse - Sexchikane - Sexisme

Over stregen - hvor går grænsen? 
Folder fra Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø med henvisninger til, hvordan man skal agere, hvis man oplever KRÆNKELSE-SEXCHIKANE-SEXISME.

På baggrund af den pågående drøftelse omkring KRÆNKELSER, har Stiftsudvalget for Psykisk Arbejdsmiljø udarbejdet en folder med henvisninger til, hvordan man skal agere, hvis man oplever KRÆNKELSE-SEXCHIKANE-SEXISME.

Folderen bygger primært på uddrag af Arbejdstilsynets vejledning, og er en meget kort form af de umiddelbart vigtigste og generelle afsnit derfra.

Se folderen her.

Samme emne er blevet behandlet på denne uges Bispemøde, og der arbejdes videre med at sikre, at man giver den bedst mulige beskyttelse og brugbare handlemuligheder, hvis nogle udsættes for en sådan krænkelse.