Fortsæt til hovedindholdet
2020
Nyheder

Fælles meddelelse om julen i kirke

Biskopperne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd er enige om, at julens gudstjenester skal gennemføres.

Kære alle præster, ansatte og menighedsråd,

Smittesituationen er alvorlig, og regeringen indførte i går en række nye restriktioner. Det fremgik desuden tydeligt af pressemødet, at julegudstjenester kan gennemføres under de retningslinjer, der er gældende for folkekirken.

Der blev også samtidig udtrykt stor anerkendelse af folkekirkens ansvarlighed i forhold til at holde gudstjenester inden for retningslinjerne.  

Vi er klar over, at der er bekymring om afholdelse af julegudstjenesten blandt både ansatte og frivillige. Med disse udmeldinger fra regering og sundhedsmyndigheder er det derfor vores samlede vurdering, at vi forsvarligt kan holde julegudstjeneste. Og at vi naturligvis tager det ansvar på os at fejre gudstjeneste og leve op til den tillid, man viser os.

Samtidig er det vigtigt, at man lokalt genovervejer de hidtidige beslutninger om antallet af gudstjenester, og hvorvidt der skal synges eller ej til julegudstjenesten.

Hvis situationen ændrer sig, og der kommer nye restriktioner, vil vi selvfølgelig tage det til efterretning og tilpasse kirkens aktiviteter til disse.

Er der spørgsmål eller tvivl, så kontakt provst, stift eller Landsforeningen af Menighedsråd.

Venlig hilsen
Præsteforeningen, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne.