Fortsæt til hovedindholdet
2020
Nyheder

Beskrivelser af retnings-linjerne for Nordjylland

I forlængelse af biskop Henrik Stubkjær og biskop Henning Toft Bro brev i går, er der nu kommet yderligere beskrivelser af retningslinjerne.

Det betyder følgende for de berørte 7 kommuner:

Hjemsendelse

Regeringen anbefaler stadig kraftigt, at både private og offentlige arbejdspladser hjemsender de ansatte, der kan varetage deres arbejdsfunktion hjemmefra. Det betyder derfor, at ansatte, som ikke kan varetage deres arbejdsopgaver hjemmefra, kan møde på arbejde, hvis man bor og arbejder indenfor de 7 berørte kommuner.


Ind og udrejse

Alle beboere i de 7 berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at rejse ind og ud af det område, som de berørte kommuner dækker, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.  Det betyder, at ansatte, som skal indrejse til en af de 7 berørte kommuner fra en ikke-berørt kommune, eller omvendt, ikke bør møde på arbejde med mindre den ansatte har en kritisk funktion. Det gælder uanset, om den ansatte arbejder indendørs eller udendørs.

Kristisk funktion

Det er den relevante myndighed – det vil sige - menighedsråd, provsti, provst eller stift, der skal foretage en konkret vurdering af på eget område, om en funktion er kritisk. Regeringen har på forhånd udpeget nogle sektorer, der i denne sammenhæng anses for at varetage kritiske funktioner.


Begravelser, bisættelser, bryllupper

Det er Kirkeministeriets vurdering, at f.eks. begravelser, bisættelser, bryllupper, dåb og visse gudstjenester kan betragtes som kritiske funktioner, mens nogle aktiviteter og gudstjenester muligvis ikke kan betragtes som kritiske funktioner.


Konfirmandundervisning

Det er endvidere Kirkeministeriets vurdering, at konfirmandundervisning ikke umiddelbart kan betragtes som en kritisk funktion, og at der ikke uden videre kan ske sektorsammenligning til skoleområdet.

Det betyder helt konkret på Folkekirkens område at:

  • Der må afholdes gudstjenester og foretages kirkelige handlinger så som begravelser/bisættelser, dåb og vielser. Præster og kirkefunktionærer kan indenfor de 7 kommuner varetage deres funktioner i forbindelse hermed.
  • Kommunegrænser må krydses, når blot det sker indenfor de 7 kommuner, som er pålagt særlige restriktioner.
  • Hvis man som præst eller kirkefunktionær arbejder i en anden kommune end den man bor i, kan man kun krydse kommunegrænsen ud af de 7 kommuner for at varetage begravelser, bisættelser, bryllupper, dåb og gudstjenester, hvis de ikke kan varetages af en anden præst i de berørte kommuner.
  • Ansatte på kirkegården som bor og arbejder i de 7 kommuner og kan kaldes på arbejde af menighedsrådet. Deres opgaver kan ikke løses hjemmefra.

Det er vigtigt, at man generelt udviser skønsomhed i de vurderinger og beslutninger som træffes vedrørende brug af personale i den kommende tid indtil restriktionerne ophæves. Der henvises til biskoppernes tidligere brev herom.

Med venlig hilsen

Henrik Stubkjær
Biskop