Fortsæt til hovedindholdet
2018
Nyheder

Katrine Søbo Andreasen er Viborg Stifts nye Chefkonsulent

Katrine Søbo Andreasen er tiltrådt pr. 15. august 2018

Katrine Søbo Andersens skal som udgangspunkt arbejde med følgende områder:

  • Juridisk sagsbehandling både i Viborg Stift og tværstiftligt
  • Opgaver indenfor personaleforhold m.v.
  • Rådgivning og juridisk sagsbehandling vedr. kirkefunktionærer
  • Almindelig sagsbehandling og rådgivning om menighedsrådsarbejdet og menighedsrådsfunktionen
  • Almindelig sagsbehandling og rådgivning om provstiudvalgsarbejdet


Katrine fortæller om sig selv:

"Jeg har i 14 år arbejdet som anklager i det Midt- og Vestjyske og har i den forbindelse mødt i straffesager i byret og landsret. Senest var jeg i politikredsens ledelsessekretariat, hvor jeg behandlede konkrete og generelle administrative sager.

For godt 2 år siden startede jeg i Natur- og Miljøklagenævnet, hvor jeg var med fra starten af, da nævnet og en masse andre nævn skulle flyttes fra København og samles i Nævnenes Hus på Toldboden i Viborg. Jeg var i nævnet ansvarlig for behandlingen af klagesager vedrørende miljøgodkendelser til husdyrbrug. 

Jeg har glædet mig meget til at starte som chefkonsulent i Viborg Stift, fordi det byder på en spændende og varieret hverdag med rig mulighed for udvikling. Endvidere tiltaler det mig, at man i sit daglige arbejde har en stor kontaktflade, og at man skal samarbejde med mange forskellige mennesker."


Og så kan jeg rigtig godt lide, at det er en mindre arbejdsplads, hvor man kender hinanden, slutter Katrine.


Katrine Søbo Andreasen kan kontaktes på e-mail kasa@km.dk eller telefon 8726 2181