Fortsæt til hovedindholdet
2018
Nyheder

Gratis begravelse

I weekenden var der flere medier der fortalte historien om, at det fra årsskiftet flere steder bliver gratis for medlemmer af Folkekirken at blive begravet. For de fleste sogne i Viborg Stift er det ikke noget nyt.

-Det kan overraske, at det er en nyhed for en praksis vi har haft i Viborg Stift i årevis, fortæller biskop Henrik Stubkjær.

Vi har været i kontakt med alle provstier i Viborg Stift, som har meldt tilbage at det er gratis at blive begravet hvis du er medlem af folkekirken. En enkelt undtagelse, er de sogne der ligger i Silkeborg kommune.

-Jeg synes det er helt i orden, at der er fordele forbundet med at være medlem af Folkekirken, siger biskop Henrik Stubkjær.

Samtidig understreger han, at den ydelse familien køber hos bedemanden, og hvis man laver vedligeholdelsesaftale om gravstedet naturligvis er noget man skal betale for – også som medlem.

Vi bringer et lille udpluk af reglerne fra takstbladet der giver et indblik i nogle af reglerne:

1. Erhvervelse, forlængelse og reservering af gravsteder (ikke momspligtig). 

 Erhvervelse af gravstedForlængelse ud over fredningstiden og reservation
Medlem af folkekirkenKisteplads: 816,10–medlemsrabat = gratis i fredningstiden.
Urne-/barneplads: 311,05 – medlemsrabat = gratis i fredningstiden.
361,60 kr.
Ikke-medlem af folkekirkenKisteplads: 816,10 kr. x fredningstiden.Urne- / barneplads: 311,05 kr. x fredningstiden.

Erhvervelse af gravsted

Betalingen for erhvervelse af gravsted indeholder etableringsudgifter til anlæg af kirkegården, bygninger og forrentningen heraf, samt udgifter til generel drift og vedligeholdelse af hække og fællesarealer.

Ikke-medlem af folkekirken

Det er afdødes status på dødstidspunktet (medlem / ikke medlem) der afgør om der skal betales leje af gravstedet samt gravkastning / urnenedsættelse.

Ikke-medlemmer skal kun opkræves betaling for den plads ikke-medlemmet optager i fredningstiden.

Skal der nedsættes en ny kiste eller urne i gravstedet, skal der igen betales for en fredningsperiode, såfremt afdøde ikke var medlem af folkekirken.

Såfremt en af forældrene er medlem af folkekirken nyder udøbte børn samme rettigheder, indtil 18 år.

Valgmenighedsmedlemmer er takstmæssigt sidestillet med ikke-medlemmer.

3. Gravning, tilkastning af den opgravede jord (ikke momspligtig)

Type / Status af afdødeMedlem af folkekirkenIkke-medlemmer
Gravkastning kiste, voksen gravGratis3.977,60 kr. (11 timer)
Lørdagstillæg for gravkastning kisteSkal godk. af provstiet     Tillæg på 1.446,40 kr. (4 timer)
Gravkastning kiste, barnegrav (indtil 10 års alderen)   Gratis1.808,00 kr. (5 timer)
Gravkastning urnegrav og nedsættelseGratis723,20 kr. (2 timer)
Lørdagstillæg for urnenedsættelseSkal godk. af provstietTillæg på 50 % af gravkastningen
For gravning i dobbelt dybde (kiste og urne)Skal godk. af provstietTillæg på 50 % af gravkastningen