Fortsæt til hovedindholdet
2018
Nyheder

Biskoppens nytårstale

Henrik Stubkjær ønsker alle et godt nytår med et tilbageblik på 2018 og ser frem mod oplevelser og opgaver i 2019.

 

Vi går ind i 2019 med solidt afsæt i kirkeåret. 2019 tager farve af adventens glædelige forventning. Allerede ved indgangen til 2019 er vi noget. Vi er en del af Guds fælleskab og står med en del af hinandens liv i vore hænder.

Fællesskabet er både vores velsignelse og vores udfordring – i kirken og i samfundet generelt! Og derfor skal fællesskabet være det underliggende tema for denne nytårshilsen.

Oven på reformationsjubilæet i 2017 fortsætter reformationen her i Viborg Stift! Også i det nye år vil vi arbejde med udvikling.

Vi udfordres af den stadige flytning fra land mod de større byer og de mindre fællesskabers sårbarhed. Vi må prioritere vore opgaver og har i stiftet styrket samarbejdet med kommuner om den sociale- diakonale indsats.

Jeg glæder mig over, at tærsklen til kirkerne bliver mindre i disse år og interessen større. Det ses bl.a. i at udmeldelsestallet er det laveste i 13 år, og indmeldelsestallet stiger.

Politisk har 2018 været et udfordrende år. Med indskrænkninger af religionsfriheden – også i Danmark. Vi oplever en farlig ny-nationalisme, der træder nødlidendes værdighed under fode.

Det er foruroligende, at danske politikere siger nej til at modtage FN-kvoteflygtninge – de mest sårbare mennesker i verden -, at politikere undsiger menneskerettigheder, og åbent fører en politik, der skal teste grænserne for overtrædelse af de internationale konventioner.

Kristendommen er ikke i modstrid med de universelle menneskerettigheder. Tværtimod! Kristendommen giver menneskerettighederne dybde og forankring - og de holder kristendommen fast på, at den skal udleves i denne konkrete verden, på tværs af landegrænser og andre menneskeskabte skel.

Der er brug for, at vi som kirke bliver tydelige.

Derfor er jeg og ledere fra andre kristne kirker og muslimer og jøder i Danmark gået sammen om at skabe tænketanken RESAM, der vil forsøge at markere kirkens og religionens plads i det offentlige rum, og være fortaler for menneskelig værdighed og en modfortælling til egoisme og magtbegær.

En kirke, bygget på Luthers tale om et kristent menneskes frihed, formidler barmhjertighed, frihed og håb, samtidig med at evangeliet holder os fast på vores ansvar for hinanden.

I 2019 er vi her i stiftet værter for Himmelske Dage i Herning i Kr. Himmelfartsferien den 30. maj til 2. juni. Disse dage bliver en markant markering af fællesskabet – fra de store gudstjenester til festaftenen i Jyske Bank Boxen, og med mere end 200 forskellige tilbud: pilgrimsvandringer, koncerter, gospelkor, foredrag, debatter og Danmarks længste kaffebord gennem gågaden i Herning.

2019 bliver også et år, hvor jeg håber at vi her i stiftet for alvor får taget fat i vores bidrag til at mindske klimakrisen. Hvis ikke vi skal gå foran i bevarelsen af den gudsskabte klode, hvem skal så?

Tak til menighedsråd, præster og provster, for jeres dedikerede indsats! Jeg glæder mig til vores fortsatte samarbejde!

Mine bedste nytårshilsner til alle i både kirke og samfund, til Kirkeministeriet og kirkeministeren, til vor Dronning Margrethe II og den kongelige familie, der med kløgt og visdom er med til at sikre den gode link mellem folkekirken og samfundet.

Godt nytår!