Fortsæt til hovedindholdet
2017
Nyheder

Flotte karakterer til Viborg Stift 

I netop afsluttet brugerundersøgelse blandt menighedsråd, Provstiudvalg og Stiftsråd scorer Viborg Stiftsadministration topkarakterer

Medlemmerne af menighedsrådene, Provstierne i Viborg Stift og Viborg Stiftsråd har talt: De er rigtig godt tilfreds med den service, de får i Viborg Stift.

Det gælder f. eks. den hjælp, Stiftet yder i forbindelse med KAS/GIAS, byggesager, præsteansættelser, rådgivning vedrørende menighedsrådenes ansatte, generel kommunikation og Stiftets hjemmeside, hvor der på alle områder er givet flotte karakterer.

Det fastslår en undersøgelse af Stiftsadministrationernes arbejde, som er udarbejdet for Kirkeministeriet og Stifterne.

Det er rigtig glædeligt! Det er en klar prioritet at betjene både provstier og menighedsråd hurtigt og professionelt, så det er dejligt, at det også opleves sådan af vore primære samarbejdspartnere

Biskop Henrik Stubkjær

Som hos flere andre Stifter er valgsproget blandt Viborg Stifts medarbejdere: "Vi vil så gerne forstyrres". Stiftet har fået topkarakter på rigtig mange arbejdsområder – bl.a. KAS/GIAS.

Mette Ritter er èn af Stiftets 4 dygtige medarbejdere på KAS/GIAS-området

Stiftet udleverer løbende foldere med teksten "Vi vil så gerne forstyrres"

Det positive resultat af brugerundersøgelsen gælder alle landets 10 stifter. Samlet set scorer stifterne 74 på en skala fra 0 til 100, hvilket undersøgelsen betegner som godt i forhold til lignende brugerundersøgelser for andre danske myndigheder. Viborg Stift scorer 79,3, og ligger altså helt i top. 

Menighedsrådene er også blevet spurgt, på hvilke områder, de især vil få brug for hjælp i fremtiden. Her svarer hele 56 procent, at de får brug for hjælp til byggesager, 46 procent svarer, at de har brug for rådgivning vedrørende menighedsrådets ansatte, og 34 procent svarer, at de får brug for generel juridisk bistand.

Undersøgelsen viser, at der på Viborg Stift er ansat mange dygtige medarbejdere, der klogt løfter mange forskelligartede opgaver og viser, at vi kan løfte i flok.

Bodil Abildgaard
Stiftskontorchef Bodil Abildgaard glæder sig også over de fine tilbagemeldinger, og kommenterer resultatet af brugerundersøgelsen således:


Undersøgelsen er en del af en større analyse af Stiftsadministrationernes organisering, kompetencer og økonomiske styring. Analysen er udarbejdet af konsulentfirmaerne Rambøll Management Consulting og Carve Consulting i fællesskab.

Hele analysen består af 2 rapporter - en Hovedrapport og en Bilagsrapport. Hovedrapporten kan læses på kirkeministeriets hjemmeside her, og undersøgelsen af tilfredsheden med Stiftsadministrationernes arbejde kan læses i den tilhørende Bilagsrapport her.