Fortsæt til hovedindholdet
2017
Nyheder

Stifter går sammen om at undersøge kirken i sommerlandet

Aalborg, Ribe og Viborg Stifter har fået en bevilling på 575.000 kr. fra Folkekirkens Fællesfond til at gennemføre en undersøgelse af kirkens rolle og udviklingspotentiale i sommerlandet.


Biskop Henrik Stubkjær er sammen med biskop Henning Toft Bro, Aalborg Stift og biskop Elof Vestergaard, Ribe Stift med i en arbejdsgruppe, som ud over de 3 biskopper består af formænd for stiftsrådet, sognepræster og stiftskontorchefer fra de 3 stifter. FUV er tilknyttet gruppen som konsulent.


Som kirke skal vi være, hvor folket er. Rigtig mange mennesker tilbringer deres ferie og weekender i sommerhus, og mange bruger allerede kirken der. Men vi vil gerne gøre det endnu bedre, og derfor glæder vi os over den bevilling, som forhåbentlig vil pege på nye muligheder.

”Den enkelte kirke og det enkelte sogn ved selvfølgelig, hvad det betyder for dem, men vi har ikke et generelt billede af, hvilke udfordringer og muligheder, der ligger i at være sommerlandskirke” udtaler biskop Henrik Stubkjær, der er den ene af de 3 biskopper, der står i spidsen for projektet.

”Med projektet har vi en unik mulighed for at få samlet mere faktuel viden suppleret med et perspektiv på de forventninger og behov, som feriegæsterne har til kirken. Samlet set håber vi på, at vi ved projektets afslutning har et katalog i hånden, som menighedsrådene i sommerkirkerne i hele landet kan bruge til at udvikle det lokale kirkeliv” siger biskop Henrik Stubkjær.

Projektet afvikles i 2018, og det er Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), der skal stå for undersøgelsen. Det sker under ledelse af Hasse Neldeberg Jørgensen, projektleder på ”Kirken på landet”, der netop har ”kirken og sommerlandet” som et af sine særlige indsatsområder.

Samarbejdet mellem Aalborg, Ribe og Viborg Stifter udmøntes konkret i en arbejdsgruppe, som ud over de 3 biskopper består af formænd for stiftsrådet, sognepræster og stiftskontorchefer fra de 3 stifter. FUV er tilknyttet gruppen som konsulent.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til:

Biskop Henrik Stubkjær
Viborg Stift

Mail: hes@km.dk
Telefon 8662 0911 eller mobil 2329 6600