Fortsæt til hovedindholdet
Nyansatte præster
Nyheder

Laila Hansen er ansat som barselsvikar i Østsalling Pastorat

Laila tiltræder vikariatet den 29. maj 2024

Laila Hansen er pr. 29. maj 2024 ansat som konstitueret sognepræst i et barselsvikariat i Østsalling Pastorat (Grinderslev-Grønning-Jebjerg-Lyby og Thise Sogne), Salling Provsti.

Laila Hansen er allerede et kendt ansigt i Viborg Stift, idet hun gennem snart mange år har været ansat som vikar i mange forskellige embeder i Viborg Stift.

Viborg Stift ønsker Laila Hansen et stort tillykke med ansættelsen, og ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Laila fortæller om sig selv

Jeg har været præstevikar siden min ordination i Viborg Domkirke i 2005.

Jeg har glædet mig over folkekirkens mangfoldighed og mødet med alle de engagerede mennesker.

For mig er mødet med mennesker af alle slags, i alle aldre og i alle livssituationer det bedste ved at være præst.

Det at lave - og især fejre gudstjeneste - er det allerbedste.

Jeg har vikarieret i Viborg Stift og i Aarhus Stift, i 11 provstier, 75 sogne.

I nogle sogne har jeg vikarieret meget kort. I andre sogne har jeg været i flere gange.

Jeg har kørt mange kilometer, og set en god del af Midtjylland fra Uth i syd, til Skivum i nord og fra Ramsing i vest til Sødring i øst.

Jeg har hjemme sammen med Svend Laier. Vi bor i Vinkel sogn, Viborg.                                        

Svend er landmand, og han kan ikke flytte med ud i en præstebolig.

Så jeg blev præstevikar af nød. Men jeg er præstevikar med glæde.

Jeg glæder mig til at være i Salling igen og til at være i Østsalling pastorat, hvor jeg var var et par måneder i 2016.

Laila Hansen

Laila Hansen er konstitueret som barselsvikar fra den 29. maj 2024