Medieportal
Fotos

jpeg

Jonas Eg Knudsen og Sofia Skamris Pedersen

Jonas Eg Knudsen er ansat som sognepræst i Balling, Volling, Oddense-Otting-Krejbjerg sogne og Sofia Skamris Pedersen er ansat i Nordsalling-Fur Pastorat.

Jonas Eg Knudsen og Sofia Skamris Pedersen
Download

Filtype: jpeg
Format: 4823x2717
Størrelse: 11 MB
Rettigheder: Henrik Helms, Viborg Stift