Fortsæt til hovedindholdet
2020
Nyheder

Krav om mundbind gælder også folkekirken

Kirkeministeriet har opdateret retningslinjerne for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken. Fra torsdag den 29. oktober skal der bæres mundbind eller visir i folkekirkens lokaler med offentlig adgang

Onsdag aften har Kirkeministeriet opdateret FAQ'en (hyppigt stillede spørgsmål og svar) om coronarestriktionerne. 

Det fremgår nu, at der fra torsdag den 29. oktober skal bæres mundbind i folkekirkens bygninger med offentlig adgang.

Overordnet står der om brug af mundbind i folkekirkens lokaler:

Ansatte, frivillige, deltagere og besøgende på 12 år og derover skal overholde de gældende krav om brug af mundbind, når de befinder sig i lokaler med offentlig adgang, hvor folkekirken og andre trossamfund gennemfører aktiviteter, jf. Bekendtgørelse om krav om brug af mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med covid-19.

Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og besøgende skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalet, samt når de bevæger sig rundt i lokalet.

Kravet omfatter derimod ikke deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten. Kravet omfatter dog ikke deltagere, der som led i en ceremoniel aktivitet fx en kirkelig/religiøs handling, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads.

Kravet omfatter heller ikke forkyndere og medvirkende under udøvelse af ceremonier samt foredragsholdere og andre optrædende under menighedsaktiviteter.

Læs mere og se specifikationer omkring kravet om mundbind i forbindelse med aktiviteter i folkekirken og i forbindelse med menighedsrådsmøder, besøg i kirke/på kirkekontoret, når koret øver og lignende her: