Fortsæt til hovedindholdet
2018
Nyheder

Opgradering af den præstelige betjening i Bjerringbro
Provstestillingen i Viborg Østre Provsti flyttes til Bjerringbro

Pr. 1. maj 2018 flyttes provstestillingen i Viborg Østre Provsti, som i dag er beliggende i Højbjerg-Elsborg Pastorat, til Bjerringbro Pastorat.

Provstestillingen kommer på denne måde til at ligge i det naturlige centrum i Viborg Østre Provsti.

Provst Bjarne Bæk Markussen bliver boende i præsteboligen i Højbjerg-Elsborg, indtil han kan flytte ind i den nye præstebolig, der skal bygges i Bjerringbro, og som forventes klar til indflytning omkring 1. december 2018. 


Biskop Henrik Stubkjær har den 1. marts 2018 udsendt følgende PRESSEMEDDELELSE:

"I forbindelse med embedsledighed i Bjerringbro sogn, har der vist sig mulighed for at styrke den præstelige betjening i Bjerringbro.

Det sker nu bl.a. ved pr. 1. maj 2018 at flytte provstestillingen i Viborg Østre Provsti, som i dag er beliggende i Højbjerg-Elsborg Pastorat, til Bjerringbro Pastorat.

Provstestillingen kommer på denne måde til at ligge i det naturlige centrum i Viborg Østre Provsti.

I den forbindelse har Bjerringbro Sogns menighedsråd besluttet sig for at lægge yderligere midler i den præstelige betjening, således at de af kirkekassen financierer en halv præsteløn.

Sammenholdt med, at Viborg Stift af præstebevillingen også giver en halv præstepræstestilling til området, betyder det, at der kan oprettes en 100% sognepræstestilling uden boligpligt i Bjerringbro Pastorat.

Status efter 1. maj 2018 er herefter, at provsten vil bo i Bjerringbro sogn, og at der vil være en sognepræst mere i Bjerringbro sogn.

For så vidt angår Højbjerg-Elsborg Pastorat vil stillingen der blive opretholdt med boligpligt. Stillingen tillægges frem over en stiftspræstefunktion til betjening af Økumeni, Mission og Religionsmøde i Viborg Stift. Denne særfunktion har tidligere været tillagt en anden stilling i stiftet. Således bliver der fortsat en fuldtidspræst i Højbjerg-Elsborg Pastorat.

Menighedsrådene i de berørte sogne har været taget med på råd om denne om rokering, og er tilfredse med den løsning, der er fundet.

Stillingen i Bjerringbro–Sahl–Gullev berøres ikke af denne ændring, og forsætter uforandret.

Såvel stillingen i Bjerringbro Pastorat, som stillingen i Højbjerg-Elsborg Pastorat, vil blive slået op den 13. marts 2018 med sidste ansøgningsfrist den 2. april 2018.

Viborg, den 1. marts 2018
Henrik Stubkjær
Biskop over Viborg Stift"