Fortsæt til hovedindholdet
2018
Nyheder

Det er et kulturmøde

Sådan forklarede provst Anders Bonde mødet mellem menighedsråd og konsulenter, da han holdt sit indlæg til de inviterede til kirkegårdskonferencen i Fredericia.

-Vi er ansvarlige for at værne om de historiske værdier, og lige nu er der ekstra brug for det, fordi der sker stor forandring på kirkegårdene som giver et øget behov for rådgivning, indledte biskop Elof Westergård med at pointere til kirkegårdskonferencen i Fredericia.

Biskop Elof Westergaard

En arbejdsgruppe fra Ribe, Århus og Viborg Stift har arbejdet på at nytænke folkekirkens brug af konsulenter, og de havde inviteret til kirkegårdskonferencen.
I dag findes der konsulenter indenfor en lang række områder, der giver konsulentbistand om alt lige fra kirkekunst og kirkegårde til energi, varme og kirkeklokker.
Kirkeministeriet havde givet arbejdsgruppen en øvelse om man kan gøre brugen af konsulenter mindre.

-Der er brug for forenklingerne, og det er ikke kun et spørgsmål om hurtige besvarelser, men et ønske om at fremme dialogen med menighedsrådene, fortalte biskop Elof Westergaard

Tidligere Kgl. Bygningsinspektør Niels Vium

Et amatørsamfund

En lang række indlægsholdere satte ord på muligheder og udfordringer med konsulentordningen.

En af dem var tidligere kongelig bygningsinspektør Niels Vium

-I dag lever vi i et amatørsamfund hvor alle skal være gode til det samme. Konsulenterne er til gengæld specialister indenfor hver deres område. De kommer udefra, og er derfor ikke sovset ind i uenigheder. De er med til at sikre eksisterende værdier og fastholde kvalitet, fortalte Niels Vium og er varm fortaler for at bevare konsulentordningen som den er.

Kontorchef Klaus Kerrn-Jespersen fra Kirkeministeriet

Kontorchef Klaus Kerrn-Jespersen fra Kirkeministeriet påpegede at det er vigtigt at finde en mere smidig adgang til et højt fagligt niveau.

-For nogen menighedsråd kan konsulenthjælpen opfattes som irriterende, men det skal gerne opleves som en hjælp, sagde han.

For at sikre en bedre dialog mener Klaus Kern-Jespersen at noget af løsningen også handler om at kunne stille de rigtige spørgsmål.

-Alle andre steder skal frivillige på kursus for at få de rigtige  kompetencer, men i Folkekirken stiller vi for få krav på den gode måde, så menighedsrådene kan indgå i en god faglig dialog.

Kontorchef Bodil Abildgaard fra Viborg Stift

Kom godt fra start

Kontorcheferne fra Århus og Viborg forklarede at noget af indholdet i nytænknings-forslaget, er at det er vigtigt at få forbedret materiale og håndbøger. Lige nu er det materiale der findes kun tilgængelige for dem der har adgang til Folkekirkens intranet. Her ønsker man at det nye materiale skal ud til alle der har brug for denne viden. Men viden skal også gives videre gennem undervisning af menighedsråd, provster, provstisekretærer og kirkekyndige arkitekter.

Og så handler det om at komme godt fra start med et indledende møde mellem stifter og menighedsråd på et tidligt tidspunkt, og samtidig skære sagsbehandlingstiden ned ved simple sager.

Et eksempel der blev nævnt, er at i dag skal menighedsrådet indhente provstiudvalgets godkendelse for at fælde et træ på kirkegården. Provstiudvalget skal så indhente udtalelse fra kirkegårdskonsulenten inden de træffer deres afgørelse. Denne arbejdsgang ønsker man skal være mere smidig.

Teolog Anne Kjærsgaard

Kirkegårdene er et tilvalg

Selv om mange kirkegårde i dag er udfordret af færre begravelser, så satte teolog Anne Kjærsgaard kirkegårdens brug i perspektiv, ved at fortælle om hendes projekt om kirkegårdsbesøgende og gravstedsholdere.

-Det kan på ingen måde anses for business as usual på de danske kirkegårde. Det er vigtigt at man får talt om hvad retningen er.

Hun tog afsæt i en række konkrete eksempler på, hvordan folk i dag bruger kirkegårdene som en del af sorgindsatsen. I dag er kirkegårdene blevet et tilvalg, hvor askespredninger til havs stiger og der er efterspørgsel efter skovkirkegårde, i et ønske om at blive et med naturen.

-Derfor skal kirkegårdene tænke deres værdier og kommunikere dem, fortalte Anne Kjærsgaard.

Kulturmødet

Provst Anders Bonde rundede dagen af med at betragte mødet mellem menighedsråd og konsulenter som et kulturmøde, og for at det møde skal lykkes, kræver der er balance om bordet.

-Som ofte er der ubalance når det gælder viden, men balance når det gælder kærligheden til kirken, sagde han med et smil på læben.

I Faurskov provsti deltager de i en forsøgsordning, hvor de har tilknyttet en arkitekt som hjælper menighedsrådene med at blive peget i de rigtige retninger, for en smidigere arbejdsgang mellem råd og konsulenter.

-Konsulentordningen er helt vital for kulturarvens bevarelse - men det er tvingende nødvendigt at gøre specialviden til en del af menighedsrådenes hverdag, sagde Anders Bonde.

-Det handler om tillid. Har du ikke indsigten så må du have tillid til den der har.

Provst Anders Bonde