Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Kalender

Kalender

I Viborg Stift arrangeres der løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere, såvel fra Stiftets som Stiftsudvalgenes side.
Nogle af arrangementerne er efteruddannelse, andre er faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige. 

08
feb

Stiftsudvalget for medier og kommunikation: Udvalgsmøde

09
feb

Helbredstjek af kirkebønnen

Stiftsudvalget for gudstjeneste udbyder her en workshop om kirkebønnen, som stiftspræst for gudstjeneste, Thomas Felter står for. Han er Master i liturgi fra Københavns universitet og har som en del af Masteren skrevet om ”Kirkebønnen – liturgisk teologisk belyst”.


Læs mere her: https://viborgstift.dk/aktuelt/nyt-fra-stiftet/helbredstjek-af-kirkeboennen
12
feb

Valentinsvandring

En pilgrimsvandring for kærestepar….

12. februar kl. 13 i Asmild, Viborg. Mødested: Asmild kirke, Vinkelvej 16, 8800 Viborg. Sidste frist for tilmelding: 1. februar 2023.

Tag kæresten med på en pilgrimsvandring! Vi går en pilgrimsvandring på ca. 9 kilometer.

Læs mere her: Valentinsvandring | viborgstift.dk

21
feb

Stiftsrådsmøde

05
mar

Church services in English

Read more about the service by clicking here:

English | viborgstift.dk

06
mar

Pilgrimsmøde 2023 er aflyst og flyttes til marts 2024

07
mar

Køn, identitet og normkritik - forstå de unges livsverden

FUV Stiftskursus 2023 Viborg Stift

Blandt mange unge ændrer køn og identitet karakter i disse år, og det kan være svært at følge med den nye måde at opfatte og forstå begreberne på. Også blandt konfirmanderne er det aktuelt. For at kunne møde konfirmanderne på en værdig og respektfuld måde kan der derfor være brug for at forstå og få viden om, hvad der er på spil i de nye kulturelle og kønsmæssige tendenser.

Læs mere om kurset her: Køn, identitet og normkritik - forstå de unges livsverden | viborgstift.dk

24
mar

Diakonikonference

Den 24. marts inviterer vi til en åben konference for kommunernes frontpersonale og kirkernes mange ildsjæle inden for det sociale og diakonale område. Her forventer vi omkring 300 ledere af dagplejen, skoleforvaltningen, familieafdelingen, ældreplejen m.v., fremskudte socialrådgivere, forebyggende medarbejdere, brobyggere, frivillighedskoordinatorer, PPR-medarbejdere, boligsociale medarbejdere, veterankoordinatorer m.fl. samt præster, kirke- og kulturmedarbejdere og mange frivillige i sorggrupper, væresteder osv. Workshops Konferencen består primært af en lang række workshops, hvor samarbejder omkring børn, unge, familier, seniorer og diverse specifikke målgrupper præsenteres. Læs også mere om projektet Fælles om her: Fælles om | viborgstift.dk
02
apr

Church services in English

Read more about the service by clicking here:

English | viborgstift.dk

14
apr

Pilgrimsvandring ”I keltiske fodspor"

Kom med på syv dages pilgrimsvandring langs Hærvejen. Hærvejen er en gammel vandrerute, som går gennem Jylland. Pilgrimsvandringen begynder med fællesspisning og overnatning i Jelling 14. april. Derefter vandrer vi ca. 20km om dagen og overnatter på herberg langs hærvejen. Vandringen slutter 21. april i Viborg Domkirke.

Læs mere her: Pilgrimsvandring I keltiske fodspor | viborgstift.dk

19
apr

Stiftsudvalget for medier og kommunikation: Udvalgsmøde

10
maj

Seniorkonvent - "Bispedag"

Foredrag ved biskop emeritus Steen Skovsgaard, Brabrand: ”Dommedag i kristendom og islam”. Sangtime med biskop emeritus Henning Toft Bro, Lemvig.

Orientering fra Folkekirken v. biskop Henrik Stubkjfr. Andagt i Domkirken v. biskoppen. Program med tilmelding udsendes til melgruppen.

14
maj

Church services in English

Read more about the service by clicking here:

English | viborgstift.dk

23
maj

Kursusdag om Børn & Unge med herlige behov

For præster og kirke- og kulturmedarbejdere, der arbejder med børn og unge med ”særlige behov”.

Arrangør: Stiftsudvalget Folkekirke for Særlige behov

08
jun

Klasseledelse i konfirmandstuen

På denne kursusdag vil vi se nærmere på, hvad klasseledelse er, og hvordan den kan håndteres, så det bliver underviseren og ikke konfirmanderne det leder og rammesætter. Vi vil se på, hvilke værktøjer der virker både i forhold til de fysiske rammer, pædagogisk rammesætning og hvordan vi kan gribe ind, hvis det alligevel går skævt.

Læs mere her: Klasseledelse i konfirmandstuen | viborgstift.dk

Vis flere