Aktuelt
Kalender

I Viborg Stift arrangeres der løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere, såvel fra Stiftets som Stiftsudvalgenes side.

Nogle af arrangementerne er efteruddannelse, andre er faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige. 


Kalender

27
okt

Fælles Stiftsrådsmøde for alle Stiftsråd

28
okt

Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne

Søndag den 28. oktober 2018 afholdes der Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i Viborg Domkirke. Prædikant er stiftspræst Peter Fischer-Nielsen. Ved forbønsgudstjenesten vil Clement Dachet, Mission Afrika bringe en hilsen fra Nigeria Arrangør: Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde. Læs mere

30
okt

Introkursus for nyansatte i Aalborg, Aarhus og Viborg Stifter

Læs mere her

11
nov

Stiftsstævne med temaet "Jerusalem - en stridens stad og en hellig by"

Stiftsudvalget for Mellemkirkeligt Arbejde, Mission og Religionsmøde afholder Stiftsstævne søndag den 11. november 2018 fra kl. 10.00 – 16.30. Se det spændende program for Stiftsstævnet og læs mere omkring tilmelding til frokost, praktiske oplysinger m.v.. Der er ingen tilmelding til selve Stiftsstævnet – mød blot op den pågældende dag. Dog er der tilmelding til frokosten (kr. 75,00) senest den 7. november 2018.

11
nov

Biskop Henrik Stubkjær deltager i Viborg Kirkegårds fejring af, at det er 100 år siden 1. Verdenskrig sluttede

For 100 år siden sluttede 1. Verdenskrig. Den 11. november kl. 11 2018 er det 100 år siden at 1, verdenskrig sluttede. En krig der krævede millioner af menneskeliv. Viborg Kirkegård vil fejre afslutningen på krigen og ære de, som faldt i kamp for det, de troede på. Det vil ske ved en ceremoni ved de to gravsteder for faldne soldater som findes på Viborg Kirkegård. Der forefindes et gravsted for Franske og Belgiske faldne soldater, og ligeledes et gravsted for Tyske og Østrig – Ungarske faldne. Kirkegårdsbestyrelsen arbejder på at få by og kirke præsenteret ved taler, sang og musik – bl.a. medvirker biskop Henrik Stubkjær med en tale kl. 10.30 til åbning af arrangementet. Viborg Kirkegårds bestyrelse vil glæde sig til at se byens borgere til mindehøjtideligheden på kirkegården.

17
nov

Viborg Stifts Inspirationsdag

Biskoppen og Stiftsudvalgene under Viborg Stift inviterer alle præster, medarbejdere, menighedsrådsmedlemmer og frivillige til ”Viborg Stifts Inspirationsdag” En spændende dag, hvor alle deltagere efter egen interesse kan få ny viden og inspiration med hjem til egen kirke. Læs mere her, se programmet og tilmeld dig

30
nov

"Teologiens Dag"

Viborg Stift vil udbyde et kursus i Teologi For Voksne fra januar 2019. Nu får du chancen for at finde ud af, hvad det erfor noget. Over 8 lørdage om året – i tre år – tilbydes en undervisning i kristendommens grundlag. Læs mere her: https://viborgstift.dk/aktuelt/nyt-fra-stiftet/teologi-for-voksne

02
dec

Eventuel Ordinationsgudstjeneste v/biskop Henrik Stubkjær

04
dec

Stiftsrådsmøde

17
dec

Juletur til Nordische Weihnachtskonzert 2018 og shopping i Hamborg

I samarbejde med Aarhus Stiftsudvalg arrangerer DSUK fra mandag den 17. december 2018 til tirsdag den 18. december 2018 juletur til Nordische Weihnachtskonzert 2018. Koncerten er arrangeret af de 4 nordiske sømandskirker i den imponerende Sct. Michaeliskirke. Prisen er kr. 1.625,00. Sidste frist for tilmelding er den 30. september 2018 Se programmet for de to spændende dage her og læs mere om tilmelding

05
feb

Konfirmandtræf 2019

Datoerne for konfirmandtræf 2019 er nu fastlagt: Tirsdag den 5. feb. kl. 9 og 10.30 Onsdag den 6. feb. kl. 9 og 10.30 Torsdag den 7. feb. kl. 9 og 10.30 Program: Gudstjeneste i Viborg Domkirke ved biskop Henrik Stubkjær og ungdomspræst Trine Hostrup. Teater: ”Hvad tror du selv?” Mulighed for spisning (nyt spisested!!) Tilmelding til Gitte Thorsøe, gtb@km.dk . Den endelige indbydelse kommer snarest her på DAP’en. Der er plads til 180 konfirmander på hvert hold.

05
feb

Stiftsrådsmøde

06
feb

Konfirmandtræf 2019

Datoerne for konfirmandtræf 2019 er nu fastlagt: Tirsdag den 5. feb. kl. 9 og 10.30 Onsdag den 6. feb. kl. 9 og 10.30 Torsdag den 7. feb. kl. 9 og 10.30 Program: Gudstjeneste i Viborg Domkirke ved biskop Henrik Stubkjær og ungdomspræst Trine Hostrup. Teater: ”Hvad tror du selv?” Mulighed for spisning (nyt spisested!!) Tilmelding til Gitte Thorsøe, gtb@km.dk . Den endelige indbydelse kommer snarest her på DAP’en. Der er plads til 180 konfirmander på hvert hold.

07
feb

Konfirmandtræf 2019

Datoerne for konfirmandtræf 2019 er nu fastlagt: Tirsdag den 5. feb. kl. 9 og 10.30 Onsdag den 6. feb. kl. 9 og 10.30 Torsdag den 7. feb. kl. 9 og 10.30 Program: Gudstjeneste i Viborg Domkirke ved biskop Henrik Stubkjær og ungdomspræst Trine Hostrup. Teater: ”Hvad tror du selv?” Mulighed for spisning (nyt spisested!!) Tilmelding til Gitte Thorsøe, gtb@km.dk . Den endelige indbydelse kommer snarest her på DAP’en. Der er plads til 180 konfirmander på hvert hold.

30
apr

Fælles Visionsdag med Provstiudvalg, Provster og Viborg Stiftsråd

Vis flere