Aktuelt
Kalender

Kalender

I Viborg Stift arrangeres der løbende møder, kurser, faglige dage, konferencer, messer og konventer for såvel frivillige som præster og øvrige medarbejdere, såvel fra Stiftets som Stiftsudvalgenes side.
Nogle af arrangementerne er efteruddannelse, andre er faglige tilbud til folkekirkens ansatte og medlemmer af menighedsråd såvel som andre frivillige. 

04
okt

Seniorkonvent

04
okt

Gør jeres gode historier endnu bedre

Inspirationsmødet er for alle, der arbejder med kommunikation i kirkeligt regi, enten som medarbejdere eller som frivillige. Denne gang har vi fokus på hjemmeside og sociale medier. Kirkeblade og andre medier ser vi nærmere på en anden gang.

Du kan læse mere her:

Gør jeres gode historier endnu bedre | viborgstift.dk

08
okt

Teologi for voksne

13
okt

Gør jeres gode historier endnu bedre

Inspirationsmødet er for alle, der arbejder med kommunikation i kirkeligt regi, enten som medarbejdere eller som frivillige. Denne gang har vi fokus på hjemmeside og sociale medier. Kirkeblade og andre medier ser vi nærmere på en anden gang.

Du kan læse mere her:

Gør jeres gode historier endnu bedre | viborgstift.dk

23
okt

Pilgrimsvandring ved Grathe hele

Kontakt Jørgen Løvstad (JOELO@KM.DK) for mere information

09
nov

Inspirationsdag for præster og kirke- og kulturmedarbejdere om kristen spiritualitet ved Bente Lybecker

Viborg Stifts Pilgrimsudvalg arrangerer Inspirationsdag for præster og kirke- og kulturmedarbejdere om kristen spiritualitet v/Bente Lybecker, onsdag den 9. november 2022 kl. 9.30-13.00. Se programmet for dagen og læs mere om tilmelding m.v..
13
nov

Forbønsgudstjeneste med biskop Henrik Stubkjær som liturg

Alle er velkomne, når der for niende år i træk afholdes forbønsgudstjeneste for verdens forfulgte kristne. Det sker i Viborg Domkirke den 13. november 2022 kl. 16.30. Læs mere om forbønsgudstjenesten her
15
nov

Kursus om sorg for lærere og præster i Viborg Stift. Arrangør: Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Få opdateret din viden om sorg hos teenagere og i det danske samfund og lær helt nye teorier og praktiske metoder v/foredragsholdere Jes Dige og Peter Clement Lund. Se programmet og læs mere om tilmelding mv.

19
nov

Teologi for voksne

01
dec

Stiftsrådsmøde

03
dec

Teologi for voksne

12
feb

Valentinsvandring

En pilgrimsvandring for kærestepar….

12. februar kl. 13 i Asmild, Viborg. Mødested: Asmild kirke, Vinkelvej 16, 8800 Viborg. Sidste frist for tilmelding: 1. februar 2023.

Tag kæresten med på en pilgrimsvandring! Vi går en pilgrimsvandring på ca. 9 kilometer.

Læs mere her: Valentinsvandring | viborgstift.dk

21
feb

Stiftsrådsmøde

14
mar

Pilgrimsvandring ”I keltiske fodspor"

Kom med på syv dages pilgrimsvandring langs Hærvejen. Hærvejen er en gammel vandrerute, som går gennem Jylland. Pilgrimsvandringen begynder med fællesspisning og overnatning i Jelling 14. april. Derefter vandrer vi ca. 20km om dagen og overnatter på herberg langs hærvejen. Vandringen slutter 21. april i Viborg Domkirke.

Læs mere her: Pilgrimsvandring I keltiske fodspor | viborgstift.dk

24
mar

Diakonikonference

Den 24. marts inviterer vi til en åben konference for kommunernes frontpersonale og kirkernes mange ildsjæle inden for det sociale og diakonale område. Her forventer vi omkring 300 ledere af dagplejen, skoleforvaltningen, familieafdelingen, ældreplejen m.v., fremskudte socialrådgivere, forebyggende medarbejdere, brobyggere, frivillighedskoordinatorer, PPR-medarbejdere, boligsociale medarbejdere, veterankoordinatorer m.fl. samt præster, kirke- og kulturmedarbejdere og mange frivillige i sorggrupper, væresteder osv. Workshops Konferencen består primært af en lang række workshops, hvor samarbejder omkring børn, unge, familier, seniorer og diverse specifikke målgrupper præsenteres. Læs også mere om projektet Fælles om her: Fælles om | viborgstift.dk
Vis flere