Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.
Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder. Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger

Vores kirkesanger/tjener gennem flere år har ønsket at stoppe af helbredsmæssige grunde. Vi søger derfor en afløser. Stillingen er på 256 timer årligt, er honorarlønnet og deles imellem to ansatte, så man har tjeneste ca. hver anden søndag, - foruden enkelte særtjenester. Vi søger således en dygtig kirkesanger, som sammen med vores organist kan lede sangen under gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirkesangeren skal desuden også virke som kirketjener. Vi ser gerne at du er rimeligt bekendt med arbejdet og vil kunne fungere efter en kortere introduktion.

Vi søger således en engageret, fleksibel person med interesse for at samarbejde med vores præst og organist i vore to kirker, Tjele og Nr. Vinge. Nr. Vinge kirke vil være klar til fornyet ibrugtagning efter en omfattende renovering indenfor et par måneder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Elisabeth Lund på telf. 86 65 31 80.

Skriftlig ansøgning med relevante bilag fremsendes senest d. 3 oktober 2021 til:

Menighedsrådet for Tjele-Nr. Vinge sogne

Holmevej 24

8830 Tjele eller på mail: ehtl@live.dk 

Abnsættelsessamtale og prøvesang planlægges afholdt tirsdag d. 12 oktober efter kl. 14.00.