Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.
Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder. Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist ved Lille Heddinge/Havnelev/Højerup kirker

Organist

 

En stilling som organist ved Lille Heddinge, Havnelev og Højerup Kirker, er ledig til besættelse pr. 1. december 2021.

Stillingen er på 22 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

  • At du spiller såvel orgel som klaver
  • At du medvirker til alle gudstjenester og kirkelige handlinger i vores kirker
  • At du medvirker ved plejehjemsgudstjenester, sognearrangementer, særlige salme-og sangaftener
  • At du kan stå for voksenkor, og andre arrangementer med børn og Kirke.
  • At du kan være med til at forme gudstjenesten og indgå i planlægningen af gudstjenester
  • At du vil indgå i et frugtbart samarbejde med præst, øvrige ansatte, menighedsråd og frivillige medarbejdere
  • At du vil være med til at styrke fællesskabet og kirkelivet
  • Hjælp ved minikonfirmander- og konfirmandundervisning.

 

Vi er tre landsogne, der har en god kirkegang og ønsker vores kirkeliv styrket gennem musikalske tiltag. Vi har generel en god opbakning fra befolkningen omkring vores kirker.

Orglet i Lille Heddinge kirke er et Frobenius orgel 1974 med 6 stemmer med subbas. Orglet i Havnelev kirke er et Frobenius orgel 1975 med 8 stemmer med subbas. Orglet er Højerup kirke er et Karsten Lund orgel 1968 med 8 stemmer med subbas. Alle tre orgler er med et manual og pedal

Desuden råder de tre kirker over et el klaver, der kan transporteres. I Sognehuset ved Lille Heddinge kirke findes et flygel af mærket Ritmuller.

Vi forventer:

  • En dygtig og engageret organist, der har sans for traditionen, men også har lyst til at arbejde med nyere ting, herunder også rytmisk musik

 

Ansættelse sker ved Lille Heddinge/Højerup og Havnelev Sognes Menighedsråd beliggende Rødvigvej 37, 4673 Rødvig Stevns.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 283.956,00 kr. – 415.012,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.887,27 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 316.910,00 kr. – 386.161,00 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.774,76 kr. – 63.328,65 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 305.799,00 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 321.291,00 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.776,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.997,71 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.886,16 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 945,25 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Keld Köcher på telefonnummer 29852891/mail 7493@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkekontoret, Rødvigvej 37, 4673 Rødvig Stevns eller på mail til 7493fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22.10.2021.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 44 2021.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest