Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.
Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder. Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener

En stilling som kirketjener ved Middelfart Kirke, Middelfart Sogn er ledig til besættelse pr. 1. december 2021 – gerne tidligere.

Vi tilbyder en 37 timers stilling i et velfungerende sogn med engagerede medarbejdere og et aktivt kirkeliv.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  • Klargøring og medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Rengøring og vedligeholdelse af kirken og kirkens øvrige bygninger, samt renholdelse af arealer omkring kirken
  • Praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer (bordopstilling, kaffe samt diverse indkøb hertil)

Middelfart Sogn har ca. 13.000 indbyggere, og ansatte ved sognet omfatter 1 provst, 3 præster, 2 organister, 2 kordegne, 2 kirketjenere, 1 kirke- og kulturmedarbejder samt 8 ansatte på kirkegården.

Vi forventer, at du: 

  • Har kendskab til jobbet som kirketjener, eller har lyst til at arbejde indenfor området
  • Er fleksibel med job og arbejdstid
  • Har stort engagement og er god til samarbejde
  • Både kan arbejde selvstændigt og i nært samarbejde med øvrige ansatte

Der er frie arbejdsforhold og frihed under ansvar. Der stilles arbejdstøj til rådighed.

Ansættelse sker ved Middelfart Sogns Menighedsråd beliggende Algade 7, Middelfart.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 276.674,00 kr. – 356.765,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 276.674,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.109,18 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.222,13 kr. (nutidskroner) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 276.674,00 kr. (nutidskroner) ved ansættelse på fuld tid. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Per Hou Christensen  på telefonnummer 21784727, til formand Steen Dahlstrøm på tlf. 40151858 eller på mail til 7823fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7823fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. september 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 42.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.