Viborg Stiftsråd
Nyheder

Hvem skal have Viborg Stiftsråds Stiftsinitiativpris ”Hans Tausen Prisen” 2019?

Der er i hele Viborg Stift, i sognene, i provstierne, fra præsternes og fra menighedsrådenes side stor kreativitet og aktivitet omkring det kirkelige liv.

Der er og bliver igangsat mange gode og kreative kirkelige projekter rundt om i stiftet, som fortjener at blive delt og kendt til inspiration for os alle.

”Hans Tausen Prisen” består af både et flot diplom og et pengebeløb på kr. 10.000, som prismodtageren kan anvende frit efter eget ønske.

 

Der sker mange gode ting rundt om i kirkerne. Nu kan du indstille dit yndlingsinitiativ til Viborg Stiftsråds Stiftsinitiativpris ”Hans Tausen Prisen” 2019. Foto: Folkekirken.dk

Hans Tausen-Prisen blev uddelt første gang til Stiftsmenighedsstævnet den 20. maj 2017, og vinder af prisen i 2017 var præsterne Edith Mark og Niels Peter Lund Jacobsen for deres projekt: ”Martin Luther og Reformationen – et Storylineprojekt for konfirmander”.

Prisen vil i år blive uddelt i forbindelse med Stiftsmenighedsstævnet den 7. september 2019.Sådan gør du
Send os dit bud på, hvem der skal modtage Viborg Stiftsråds Stiftsinitiativpris ”Hans Tausen Prisen” senest den 19. august 2019. Skriv en kort beskrivelse af projektet, begrund hvorfor du gerne vil indstille det, og send gerne fotos med, til kmvib@km.dk

En dommerkomité vil herefter bedømme alle de indkomne forslag og vælge det projekt, der efter komiteens er det bedste af de indstillede.

Dommerkomitéen består foruden Biskop Henrik Stubkjær af 4 medlemmer fra Viborg Stiftsråd.

Vi ser frem til at modtage rigtig mange indstillinger af spændende tiltag og projekter.

Med venlig hilsen
Viborg Stiftsråd

 

”Med Hans Tausen-Prisen ønsker Viborg Stiftsråd at skabe interesse for og øge kendskabet til de mange gode kirkelige initiativer og ideer, som findes i Viborg Stift. Tanken er den enkle, at den iderigdom og virkelyst, der gror i Viborg stift, skal komme de mange til gode ved at disse initiativer og ideer bringes frem i lyset, bliver præsenteret og honoreret. Initiativerne kan på den måde blive til inspiration og gavn for hele Viborg Stift.”

Viborg Stiftsråd har mange opgaver, bl.a. forvaltningen af det bindende stiftsbidrag, der udskrives fra kirkekasserne til finansiering af overordnede opgaver i stiftet. Derudover har rådet også den opgave at understøtte det lokale kirkelige liv, og med denne pris tages et vigtigt skridt i retning af synliggøre, hvor mange projekter der findes i Viborg Stift til gavn såvel lokalt som for hele stiftet.