Viborg Stiftsråd
Nyheder

"Hans Tausens Prisen"

Viborg Stiftsråd sætter fokus på det gode kirkelige initiativ


Viborg Stiftsråd har vedtaget at honorere det gode kirkelige initiativ i Viborg Stift og har derfor som noget nyt indstiftet Viborg Stiftsråds Initiativpris  "Hans Tausen-Prisen", der blev uddelt første gang i forbindelse med Stiftsmenighedsstævnet den 20. maj 2017. Prisen vil efterfølgende blive uddelt hvert andet år.


Om "Hans Tausens Prisen"


Med "Hans Tausen-Prisen" ønsker Viborg Stiftsråd at skabe interesse for og øge kendskabet til de mange gode kirkelige initiativer og ideer, som findes i Viborg Stift. Tanken er den enkle, at den iderigdom og virkelyst, der gror i Viborg Stift, skal komme de mange til gode ved at disse initiativer og ideer bringes frem i lyset, bliver præsenteret og honoreret. Initiativerne kan på den måde blive til inspiration og gavn for hele Viborg Stift.   

Hvem kan søge ?

"Hans Tausen-Prisen" kan søges af enkeltpersoner, menighedsråd, -medlemmer og andre grupper eller organisationer, der arbejder for folkekirken i Viborg Stift, ligesom alle kan indstille andre til at modtage prisen. 
Ud over det gode initiativ er eneste betingelse for at modtage prisen, at man er bosiddende i Viborg Stift. 


Hvornår uddeles prisen ? 

"Hans Tausen-Prisen" uddeles første gang til Stiftsmenighedsstævnet den 20. maj 2017.

Prisen består af både et diplom og kr. 10.000,00, som modtageren kan anvende frit efter eget ønske. 


Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen udløb den 15. marts 2017, og der kan derfor ikke længere sendes indstillinger.

En dommerkomité er nu i gang med at bedømme de indkomne forslag.


Dommerkomitéen 

Dommerkomitéen består foruden biskop Henrik Stubkjær af 4 medlemmer fra Viborg Stiftsråd.

Se opslaget på Viborg Stifts Facebook-side den 7. november 2016 med link til artikel i Viborg Stifts Folkeblad samme dag