Referater
Rapportering af Kapitalforvaltning

Fælles Kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning ved Jyske Capital

Stifternes Kapitalers bestyrelse har ”vedtaget”, at afkastrapporteringen skal være tilgængelig på alle stifternes hjemmeside, således at de, der måtte være interesserede, kan se rapporten.