Den Fælles Kapitalforvaltning
Ny administrator og kapitalforvalter

Ny administrator og kapitalforvalter for stiftsmidlerne

Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning har gennemført udbud af opgaven som administrator og kapitalforvaltere for stiftsmidlerne

Ny administrator

Udbuddet er nu afsluttet, og der er indgået kontrakt med Jyske Invest om opgaven som administrator for stiftsmidlerne. 

Jyske Invest havde også opgaven som administrator i den forrige kontraktperiode, og kender derfor til arbejdet i bestyrelsen med forvaltning af stiftsmidlerne. 

Nye kapitalforvaltere

Der er indgået kontrakt om opgaven som kapitalforvaltere med: 

  • Alm. Brand Bank
  • Danske Capital
  • Nordea Asset Management

Alle tre kapitalforvaltere er nye i denne sammenhæng, og bestyrelsen ser frem til samarbejdet.

Alle kontrakter træder i kraft pr. 1. januar 2017.