Menighedsråd
Vejledninger og blanketter

Vejledninger og blanketter

Skriftlig kørselsbemyndigelse - kilometergodtgørelse

Udbetaling af den høje sats for kilometergodtgørelse kræver, at tjenestestedet (menighedsrådet) udfærdiger en skriftlig kørselsbemyndigelse.

Stiftet har udfærdiget et forslag til, hvordan en skriftlig kørselsesbemyndigelse kan se ud. Dokumentet kan enten bruges i den foreliggende form eller bruges som inspiration til menighedsrådets egen formular. Se Stiftets formular.

For så vidt angår reglerne iøvrigt for kilometergodtgørelse henvises til Moderniseringsstyrelsens vejledning.


Ved tvivlspørgsmål kontakt da Stiftet.