Stiftet rådgiver og vejleder
Personale

Rådgivning og vejledning om personale

Personale kan være mange ting, og dækker blandet andet over:

FLØS - tjenestemænd - kirkefunktionærer - fratrædelse - overenskomster - arbejdsopgaver - tillæg - ferie - rådighedstid - ledelse - arbejdstilrettelæggelse - pension - orlov - ansættelse - organisationer - høringsvarsel - refusioner - flexjob - lønaftaler - intervalløn - videndeling - seniorordninger - ansættelsesbreve.


Uanset hvilke personalemæssige udfordringer menighedsrådet står over for, står Viborg Stift til rådighed med rådgivning og vejledning.


Viborg Stift har følgende rådgivere og vejledere om personale:

Chefkonsulent Dorthe Pinnerup

Kontorfuldmægtig Lene Østergaard