Menighedsråd
Sammenlægning af menighedsråd

Sammenlægning af menighedsråd

Efter Menighedsrådsloven er det muligt at sammenlægge menighedsrådene i et pastorat uden Kirkeministeriets godkendelse.

Ved sammenlægning over provstigrænser foranlediger biskoppen, at sagen forelægges Kirkeministeriet med henblik på dispensation.

Anmodning om sammenlægning fremsendes til biskoppen gennem provsten.

Se proceduren for sammenlægning her

Sammenlægning af menighedsrådene i et pastorat uden godkendelse fra Kirkeministeriet er mulig