Samarbejdsaftaler
Offentliggjorte Vedtægter vedrørende §42a samarbejdsaftaler

Offentliggjorte vedtægter - Samarbejdsaftaler 42 a

Ikast -Brande Provsti

Samarbejdsaftale mellem Ikast-Brande Provsti og Herning Nordre og Herning Søndre Provstier om HR-konsulentbistand

Samarbejdsaftale mellem Hørup Menighedsråd og Levring Menighedsråd vedrørende organisatfunktionen i Levring Kirke

Samarbejdsaftale mellem Hørup Menighedsråd og Levring Menighedsråd vedrørende kirkesangerfunktionen i Hørup og Levring Kirker

Samarbejdsaftale mellem Bording og Christianshede sogne om fælles personale

Samarbejdsaftale mellem Bording, Christianshede, Faurholt, Fonnesbæk, Ikast og Isenvad sogne om kirkeside i Ikast Avis

Samarbejdsaftale mellem Ikast, Fonnesbæk, Faurholt og Isenvad Menighedsråd om Det Fælles Kordegnekontor

Samarbejdsaftale mellem Ikast og Faurholt om organist

Samarbejdsaftale mellem Ejstrup, Gludsted, Nr. Snede og Hampen Sogne om organister

Samarbejdsaftale mellem Hørup menighedsråd og Hinge-Vinderslev menighedsråd vedrørende kordegnefunktionen i Hinge-Vinderslev sogne

Samarbejdsaftale mellem Hørup, Thorning, Grathe og Vium Sognes Menighedsråd vedrørende kordegnefunktion

Samarbejdsaftale mellem Fonnesbæk og Isenvad sogne om kirkekoordinator (kordegn)

Samarbejdsaftale mellem Bording-Christianshede menighedsråd og Det Fælles Kordegnekontor

Samarbejdsaftale mellem Engesvang menighedsråd og Det Fælles Kordegnekontor i Ikast

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Ikast-Brande Provsti om efteruddannelse af medlemmer i Provstiets menighedsråd

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Ikast-Brande Provsti om sorggrupper i Provstiets sogne

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Ikast-Brande Provsti om tjenstlige møder og efteruddannelse for Provstiets præster

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene i Ikast-Brande Provsti om udvalg til belysning af kirkegårdsdrift