Menighedsråd
Oversigt over hjemmesider

Oversigt over hjemmesider

Stifternes arbejdsgruppe for generel jura har udarbejdet en oversigt over de hjemmesider, som er særligt relevante for provstier og menighedsråd.

Det bemærkes, at links til Den Personaleadministrative Vejledning (PAV) og Moderniseringsstyrelsens hjemmeside udtaget, fordi informationen dér generelt retter sig til statens område, og ikke altid er sat i kraft på folkekirkens område. 

I oversigten beskrives det overordnede indhold af hjemmesiderne, som er opdelt i følgende kategorier:

Hjemmesider med generel information

Hjemmesider af særlig relevans i personaleadministrativ henseende

Hjemmesider af særlige relevans i byggesager og driften af kirkegårdene

Den enkelte hjemmeside kan åbnes direkte fra oversigten.

Det er arbejdsgruppens håb, at hjemmesideoversigterne vil være nyttige værktøjer for provstiudvalgene og menighedsrådene, når der søges information.

Se oversigten her.

Ris, ros, ændringsforslag mv. modtages meget gerne. Kommentarer kan sendes til tkn@km.dk.