Nyheder til sognene
Nyheder

Udbetaling af tjm. pensioner flytter fra stifter fra 1. januar 2017

Nu samlet på ét arbejdsgivernummer i FLØS under Lolland-Falsters Stift.


Jf. aftale fra 2013 er udbetaling af tjenestemandspensioner for kirkefunktionærer, pensioneret før oktober 2006, nu samlet på ét arbejdsgivernummer i FLØS under Lolland-Falsters stift.

Flytningen er foretaget således, at alle forudlønnede pensionister vil få deres pension fra den nye arbejdsgiver i december måneds lønkørsel, mens alle bagudlønnede pensionister vil få deres pension for december måned fra stiftets arbejdsgiver i FLØS.

For den enkelte pensionist er eneste ændring, at der øverst på lønsedlen vil stå Lolland-Falsters stift, og ikke navnet på det stift, de er blevet pensioneret fra.

For stiftet betyder det, at der fra og med 1. januar ikke skal føres regnskab for delregnskab 31 "Tjm. pension", idet omkostningerne er flyttet til Lolland-Falsters stift. Samlingen af pensionsudbetalingerne vil ikke få indvirkning på stiftets regnskab og bevilling for 2016.

Formålet med samling af pensionsudbetalingerne på ét FLØS-arbejdsgivernummer er stadig at undersøge muligheder og økonomi i en flytning af administrationen til en ekstern part, svarende til den ordning der eksisterer for udbetaling af pensioner til kirkefunktionærer pensioneret efter oktober 2006.