Nyheder til sognene
Nyheder

Sådan er det gået med Menighedsrådsvalget i Viborg Stift

Fristen for indlevering af kandidatlister er som bekendt nu udløbet, og vi kan nu tegne et foreløbigt billede af resultatet af menighedsrådsvalget i Viborg Stift 

Status vedrørende menighedsrådsvalget 2016 i Viborg Stift


Nedenstående 6 sogne skal have afstemningsvalg:

 • Brande sogn og Grønbæk sogn i Ikast-Brande Provsti
 • Gjellerup sogn, Assing sogn og Sønder Felding sogn i Herning Søndre Provsti
 • Sunds sogn i Herning Nordre Provsti.

 

Nedenstående sogn skal afholde nyvalg:

I Hodsager sogn har det ikke været muligt at finde kandidater til menighedsrådet, hvorfor der skal afholdes nyvalg.

 

Nedenstående sogne skal afholde suppleringsvalg:

Da det ikke har været muligt at danne et fuldtalligt menighedsråd, skal der derfor afholdes suppleringsvalg i nedenstående sogne:

 • Resen sogn i Viborg Domprovsti
 • Skjern sogn, Bigum sogn og Vester Tostrup sogn i Viborg Østre Provsti
 • Junget sogn i Salling Provsti
 • Dommerby sogn, Kobberup sogn og Ørum sogn i Skive Provsti
 • Malle sogn og Salling sogn i Vesthimmerlands Provsti
 • Nørlem sogn i Lemvig Provsti
 • Hørup sogn i Ikast-Brande Provsti.
 • Gimsing sogn i Struer Provsti

 

Status i forhold til Menighedsrådsvalget i 2016

Ved menighedsrådsvalget i 2012 var der nyvalg i et sogn og suppleringsvalg i 13 sogne.

Her i 2016 skal der være nyvalg i et sogn og suppleringsvalg i 14 sogne.

Det vil sige, at der er en lille stigning i antallet af suppleringsvalg i forhold til menighedsrådsvalget i 2012.