Nyheder til sognene
Nyheder

Seminardag i Vedersø Præstegård

"At leve er lig med at reagere"

En seminardag  i Vedersø Præstegård om nation og kristendom set i lyset af Kaj Munks liv og forfatterskab mandag d. 13. marts 2017 kl. 9.30-15.00

Kaj Munk tog altid selv stilling. For Kaj Munk var neutralitet det samme som at være afdød, udtalte han. Derfor var han parat til at dø for det, han troede på: Kristendommens sandhed og Danmarks frihed. Han opfordrede til personlig afgørelse og handling, fordi ”Kristus frelste os til et liv i aktivitet”.  Vi vil i dette seminar belyse et af de store spørgsmål i tiden: Hvilket forhold til folk og nation sætter kristendommen den enkelte i? Hvordan er forholdet mellem den kristne og samfundet i dag? Hvad kan vi bruge Kaj Munks forfatterskab til i en kulturel brydningstid, en  folkevandringstid med larmende værdidebatter?

Hvad skal reaktionen bestå i?


Program:

9.30-10.00 Kaffe

10.00-10.15 Velkomst og introduktion ved Valgmenighedspræst Hans Nørkjær

10.15-11.00 ”Hvad skal vi reagere på?” Dobbeltforedrag om forholdet mellem nation og kristendom:  Ved lektor, dr. Theol. Peter Lodberg og valgmenighedspræst, Cand. Mag. Johan Chr. Nord

11.00-11.15 Pause

11.15-12.00 fælles debat med oplægsholderne

12.00-13.00 frokost

13.00-14.00 foredrag ved Sognepræst Anne Christine Benner: 
”Om retten til kamp og viljen til offer – læsninger i Kaj Munks dramatiske forfatterskab”

14.00-14.30 fælles drøftelse og opsamling

14.30-15.00 Afsluttende sang og genfortælling fra Kaj Munks ”Foråret så sagte kommer” ved Sognepræst Elise BalslevArrangeret i samarbejde med Museet ved Kaj Munks Præstegård, samt Ribe og Viborg stifter

Tilmelding senest 1. marts til Hans Nørkjær: praest@lemvigvalgmenighed.dk

Pris for deltagelse: kr. 50 incl. frokost og kaffe