Nyheder til sognene
Nyheder

"Fyld Danmarks Kirker" 

I år er det 10. gang, der er mulighed for at holde en "Fyld Danmarks Kirker" dag den sidste søndag i september, nærmere betegnet den 30. september 2018

 

Udvalget for Fyld Danmarks Kirker synes, at det er vigtigt at gøre opmærksom på kirkens betydning for os alle, og udvalget har i år formuleret en pressemeddelelse med overskriften "Lad kirken stjæle billedet hele ugen" og så gjort opmærksom på forskellige tiltag, der kan sætte fokus på kirken og det kirkelige liv.

Se pressemeddelelsen og det udarbejdede idekatalog. Begge dele kan frit bruges i kirkeblade og i pressen.

Læs eventuelt mere på Fyld Danmarks Kirkers hjemmeside www.fyldkirken.dk

 
Bente Asschenfeldt
Formand for Udvalget for Fyld Danmarks Kirker