Menighedsråd
Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020

1. januar 2020 træder en ny valgform til menighedsråd i kraft. Læs nærmere information om menighedsrådsvalget

 

1. januar 2020 træder en ny valgform til menighedsråd i kraft. 

Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på et møde 15. september 2020: valgforsamlingen. Menighedsrådene bliver klædt på til opgaven gennem et informations- og undervisningsprojekt, som fællesfonden har støttet. 

Det indeholder bl.a.

 

 1. 1. november 2019: Hjemmesiderne www.valgportalen.menighedsraad.dk og www.menighedsraadsvalg.dk åbner, hvor man kan finde relevante informationer om rekruttering og valget i 2020.
 2. Medio januar 2020: De endelige regler om valget offentliggøres af Kirkeministeriet, og de bliver bl.a. tilgængelige på den digitale arbejdsplads - DAP.
 3. Januar, februar og marts 2020: Afholdelse af en lang række valgkurser, hvor valgbestyrelserne lærer alt, hvad der er værd at vide om den nye valgform (læs mere her: www.menighedsraad.dk/kurser).
 4. April-september 2020: Folkekirkemedlemmer informeres om valg.
 5. 12. maj 2020: Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne.
  På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
 6. 15. september 2020: Valgforsamling
  På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.  Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
  Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg. Der udvikles e-læring om dette.
 7. 1. søndag i advent, den 29. november 2020: Det nye menighedsråd tiltræder, og arbejdet kan gå i gang for det nye hold.

 

Ovenstående meddelelse er den 14. oktober 2019 udgivet fra Kirkeministeriet, til:

Alle menighedsråd, Alle i kirkenettet, Alle kirkekontorer, Alle præster, Alle provstier, Alle Stifter, Alle i kirkeministeriet, Løgumkloster kirkemusikskole, Sjællands kirkemusikskole, Vestervig kirkemusikskole, Folkekirkens It og Folkekirkens Kirkemusikskoler