Menighedsrådsvalg 2016
Opstillingsmøde

Opstillingsmøde den 13. september 2016

Kirkeminister Bertel Haarder og Landsforeningen af Menighedsråd har sammen opfordret til, at menighedsrådene ved det kommende valg afholder et offentligt orienterings- og opstillingsmøde på den samme dag, nemlig tirsdag den 13. september 2016.  

Ministeriet har sammen med Landsforeningen af Menighedsråd udarbejdet en vejledning om mødets afvikling. Vejledningen kan ses her:

Vejleding om struktur og offentligt opstillingsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget 2016.