Menighedsråd
Folder om dåb og dåbsoplæring

Dåb og dåbsoplæring

Folder med inspiration til en drøftelse i menighedsrådet om dåb og hvad gør vi i vores kirke?


I forbindelse med et fællesmøde for alle Stiftsråd i Danmark, der blev afholdt i Roskilde i weekenden den 17. september og 18. september 2016, blev der afholdt en Dåbskonference.

Konferencen havde fokus på dåb både før, under og efter. Hvad gør vi f.eks. for at fortælle forældrene om dåb, hvis de er i tvivl, om barnet skal døbes ? Kommer vi dem godt nok i møde i vores måde at kommunikere med dem på, og giver vi dem et kvalificeret grundlag at træffe beslutningen om dåb eller ej på ?På  Dåbskonferencen blev der udleveret en folder om dåb og dåbsoplæring til alle deltagerne.

Folderen var udarbejdet af Roskilde Stift.

Viborg Stiftsråd opfordrer alle til at hente folderen som inspiration til en drøftelse i menighedsrådet om dåb og hvad gør vi i vores kirke?