Byggesager
Lån i Stiftsmidlerne

Lån i Stiftsmidlerne

Der er i 2011 kommet regnskabsinstruks for forvaltningen af stiftsmidlerne. Se regnskabsinstruksen her.

Ved spørgsmål eller bemærkninger og kommentarer til instruksen er du altid velkommen til at kontakte:

Viborg Stift på tlf. 8662 0911

eller henvende dig tii:

Stiftskontorchef Bodil Abildgaard på bab(at)km.dk tlf. 8726 2183