Byggesager
Godkendte byggeprojekter 2016

Godkendte byggeprojekter 2016


Godkendte arbejder og lån ydet af stiftsmidler i 2016


04.08.2016 Næsborg menighedsråd

På grund af omfattende råd-og svampeskader er der fremsendt projekt til restaurering af tagværk, herunder varmeisolering af loft. Projektet er godkendt af provstiet. Projektet finansieres dels af et engangsbeløb via ligning 2016, dels ved egne midler og lån i stiftsmidlerne. Det er endvidere oplyst, at der er dialog med Forsikringsenheden om dækning for svampeskader.

Stiftsøvrigheden godkender projektet under forudsætning af at arbejderne udføres i overensstemmelse med udtalelserne.


24.06.2016 Fasterholt menighedsråd

Fremsendt ansøgning om flytning af kirkebænk.
Ansøgningen er godkendt af Herning Nordre Provsti og Herning Søndre Provsti og finansieres ved egne midler.

Stiftsøvrigheden godkender ansøgningen. Det er en forudsætning for godkendelsen, at kirkebænken forbliver i kirken.


24.06.2016 Skive menighedsråd

Fremsendt projekt om etablering af niveaufri adgang til kirken.
Projektet er godkendt af Skive Provsti og finansieres ved egne midler.

Stiftsøvrigheden godkender projektet 


24.06.2016 Thyborøn menighedsråd

Fremsendt skitseprojekt vedr. opførsel af nye mandskabsfaciliteter.
Projektet er godkendt af Lemvig Provsti og finansieres ved lån i stiftsmidlerne.

Stiftsøvrigheden godkender skitseprojektet.


13.06.2016 Gludsted menighedsråd

Fremsendt detailprojekt vedr. opførelse af ny kirkegårdsmur.
Projektet er godkendt af Ikast-Brande Provsti, og finansieres ved henlagte midler samt stiftsmiddellån.

Stiftsøvrigheden godkender projektet.


02.06.2016 Vindum menighedsråd

Fremsendt projekt om udbedring af fugt og skimmel i kirken.
Projektet er godkendt af Viborg Østre Provstiudvalg og finansieres ved tildelte midler fra Provstiet.

Stiftsøvrigheden godkender projektet under forudsætning af, at der rettes henvendelse til Nationalmuseets kirkearkæologer for at aftale omfanget af det arkæologiske tilsyn.


02.06.2016 Elsborg menighedsråd

Fremsendt projekt om udbedring af fugtskader i kirken.
Projektet er godkendt af Viborg Østre Provstiudvalg og finansieres af egne midler.

Stiftsøvrigheden godkender projektet.


02.06.2016 Isenvad kirke

Fremsendt skitseprojekt vedr. indvendig istandsættelse af kirken.
Ansøgningen er indsendt med anbefaling fra Ikast-Brande Provsti og finansieres dels ved optagelse af stiftsmiddellån og dels ved egne midler.

Stiftsøvrigheden principgodkender det fremsendte forslag. 


25.05.2016 Overlade menighedsråd

Fremsendt projekt om ud- og indvendig istandsættelse af kirken i forbindelse med kirkens 100 år.
Projektet anbefales af Vesthimmerlands provstiudvalg, og finansieres dels ved optagelse af lån i stiftsmidlerne og dels ved egne midler.

Stiftsøvrigheden godkender projektet, bortset fra placeringen af prædikestolen.

 

11.05.2016 Aalestrup menighedsråd

Fremsendt ansøgning om fjernelse af skorsten på kirken.

Ansøgningen er godkendt af Vesthimmerlands Provstiudvalg og finansieres ved egne midler.

Stiftsøvrigheden godkender projektet.


28.04.2016 Højbjerg menighedsråd

Fremsendt ansøgning om udskiftning af vinduer i kirken.
Ansøgningen er godkendt af Viborg Østre Provstiudvalg og finansieres ved egne midler.

Stiftsøvrigheden godkender projektet. Det er en forudsætning for godkendelsen at der alene sker udskiftning af vinduer med trærammer og rammerne skal fremstilles af kernetræ.


20.04.2016 Idom Råsted sognes menighedsråd

Fremsendt ansøgning om opsætning af gelænder i korbuen i både Idom og Råsted kirker.
Projektet anbefales af Holstebro provstiudvalg og finansieres ved egne midler.

Stiftsøvrigheden godkender projektet.


20.04.2016 Flynder menighedsråd

Stiftsøvrigheden godkendte i oktober 2015 skitseprojekt vedrørende nyt oliefyr og ombygning af kapel ved Flynder Kirke. Forslaget indebar at kapelfunktionen blev nedlagt og at bygningen fremtidig alene indeholder et handikapegnet publikumstoilet, et rum for redskaber til kirkegårdsbesøgende, et fyrrum og et værksted for graveren. Menighedsrådet har nu fremsendt detailprojekt.
Projektet anbefales af Lemvig provstiudvalg og finansieres ved egne midler.

Stiftsøvrigheden godkender projektet.


20.04.2016 Ejsing menighedsråd

Ansøgt om delvis fornyelse af blytagdækning, idet tagene på Ejsing Kirke efter kun godt 50 år er utætte og meget revnede.
Projektet anbefales af Holstebro Provstiudvalg og finansieres ved tildeling af midler. 

Stiftsøvrigheden godkender projektet.


06.04.2016 Lundø menighedsråd

Ansøgt om tilladelse til at lade Lundø Kirkes eksisterende men revnede klokke udskifte med en ny og noget større klokke.
Projektet er godkendt af Skive Provstiudvalg og skal afholdes af egne midler og tildelte midler fra provstiet.

Stiftsøvrigheden godkender projektet.


06.04.2016 Kølkær menighedsråd

Fremsendt projektforslag til erstatning af kirkegårdens mur mod øst og syd med et nyt dobbeltsidigt kampestensdige.
Projektet er godkendt af Herning Søndre Provstiudvalg.

Stiftsøvrigheden godkender projektet under forudsætning af, at der kræves arkæologisk tilsyn ved udgravning til digefunderingen.


06.03.2016 Rødding menighedsråd

Fremsendt projekt omkring opsætning af supplerende el-varmeradiatorer i kirken.
Projektet er godkendt af Viborg Østre Provstiudvalg og finansieres ved egne midler.

Stiftsøvrigheden principgodkender projektet. 


01.03.2016 Skarrild Menighedsråd

Ansøgt om tilladelse til indvendig istandsættelse, herunder ny farvesammensætning og nye motiver i altertavle og prædikestol.
Projektet er godkendt af Herning Søndre Provsti.

Stiftsøvrigheden godkender projektet betinget af, at der udføres klimamålinger i 1 år.       


01.03.2016 Venø Menighedsråd

Ansøgt om tilladelse til en større indvendig istandsættelse af Venø Kirke. Projektet er godkendt af Struer Provsti.

Stiftsøvrigheden godkender projektet. (Se video nedenfor)


29.02.2016 Sdr. Rind menighedsråd

Fremsendt projekt 1. etape vedr. indvendig istandsættelse af kirken.
Projektet er godkendt af Viborg Domprovsti og finansieres ved optagelse af stiftsmiddellån. Der søges om tilskud fra kirkeistandsættelsesordningen.

Stiftsøvrigheden godkender projektet med følgende bemærkninger.
Ved den indvendige kalkning skal Nationalmuseets besigtigelsesrapport følges. Der skal indsendes detailforslag til nymaling af inventaret. Det historiske inventar skal sikres / afdækkes mod støv og stød.12.02.2016 Egeris Menighedsråd

Ansøgt om til- og ombygning af Egeris Kirke. Projektet er godkendt af Skive Provsti og finansiers ved optagelse af lån i stiftsmidlerne.

Stiftsøvrigheden har godkendt projektet og bemærker, at projektet er arkitektonisk omhyggeligt gennemarbejdet.


19.01.2016 Mejrup Menighedsråd

Ansøgt om tilladelse til at udvide kirkegården og indrette en ny materiale plads og opføre et nyt maskinhus.
Projektet er godkendt af Holstebro Provsti.

Stiftsøvrigheden godkender projektet.


06.01.2016 Ørslevkloster Menighedsråd

Ansøgt om omlægning af stenbelægning foran våbenhuset for at sikre niveaufri adgang til kirken. Projektet er godkendt af Skive Provsti og afholdes af egne midler.

Stiftsøvrigheden har godkendt projektet og bemærker, at den beskedne hævning af belægningen er en forholdsvis let måde at skabe bedre forhold for gangbesværede. Helheden i den samlede belægning bevares.


06.01.2016 Hove-Hygum-Tørring Menighedsråd

Ansøgt om opførelse af nye mandskabsfaciliteter og ny redskabsbygning på Hove Kirkegård.
Projektet er godkendt af Lemvig Provsti og afholdes dels af egne midler og ved optagelse af lån i stiftsmidlerne.

Stiftsøvrigheden godkender projektet.