19. NOVEMBER

Teologiens Dag

Til alle deltagere på Teologi For Voksne i Viborg og alle interesserede

PROGRAM


16:00
Velkomst og kaffe 

16:30
”Personlig kristen er det sidste, man bliver alene – om kirkeårsfortællingens teologi” – foredrag ved underviser Henning Kjær Thomsen 

18:00
Andagt i Viborg Domkirke – ved stiftspræst Thomas Felter 

18:45
Middag i sognegården 

19:45
Kort orientering om Teologi For Voksne i Viborg Stift 

20:00
Cafèkoncert med barbershopgruppen ”House Rules”. 
En kvartet med rod i konservatoriet, Århus – som synger kendte sange. 

PRAKTISK

Pris 

Dagen er gratis, men tilmelding nødvendig – deltagerloftet er 105.

Tilmelding 

Sker til Stiftspræst og underviser Gitte Thorsøe på gtb@km.dk senest 15. nov. 

Tidspunkt 

Fredag den 19. november 

Sted 

Sognegården ved Domkirken og Domkirken i Viborg. 


Hvem 

Alle er velkomne, underviserne på Teologi For Voksne.