Ressourcer
Folkekirke for udviklingshæmmede

Follekirke for udviklingshæmmede

Formål

 • At formulere og formidle informations- og idé materiale til brug for den generelle forståelse for udviklingshæmmedes særlige behov i den folkekirkelige sammenhæng

 • At forklare hvordan Folkekirken kan og skal være kirke for den del af menighederne også,

 • At arbejde sammen med og inddrage stiftets præster og kirke- og kulturmedarbejdere samt pædagoger og familie, også aktivt, opsøgende og igangsættende,

 • At følge udviklingen på området i kommunerne,

 • At formidle kontakt og netværk for medarbejdere og frivillige i hele stiftet,

 • At relatere til beslægtede fora, herunder udvalg/ arbejdsgrupper i de øvrige stifter, og ikke mindst de landsdækkende foreninger som f.eks. Kristelig Handicapforening og LEV.

 • At fremme lokale (provsti eller pastorat) arrangementer for udviklingshæmmede.

Arbejdsgruppens sammensætning

Al erfaring viser, at det er i samspillet mellem præst, pædagog/lærer og forældre, at arbejdet fungerer for de udviklingshæmmede. 
Derfor nedenstående arbejdsgruppesammensætning.

 • To pædagoger/ lærere

 • To forældre

 • To sognepræster

 • To frivillige