Undervisning
Kommissorium

Kommissorium for stiftsudvalget for undervisning 2016-18

Formål:

Stiftsudvalget for undervisning har til formål at inspirere menigheder og kirkens undervisere til at udvikle og kvalificere det religionspædagogiske arbejde i stiftet indenfor alle aldersgrupper. 

Kommissorium:

 • At formulere en overordnet satsning for det religionspædagogiske fokus i perioden
 • At nedsætte og rekruttere til en eller flere projektgrupper der skal varetage de(t) valgte satsningsområde(r). Disse grupper har ad hoc karakter og er fungerende indtil den konkret stillede opgave er løst
 • At formulere arbejdsbeskrivelse og målsætning for projektgrupperne
 • At udstikke økonomiske rammer for projektgrupperne
 • At følge, støtte og sparre projektgrupperne
 • At følge den religionspædagogiske udvikling og opsøge ny viden
 • At relatere til beslægtede fora herunder FUV og øvrige samarbejdspartnere 

Møder:

Stiftsudvalget holder 3-4 årlige møder

Arbejdspapir

Stiftsudvalgets sammensætning:

 • To præster med pædagogisk indsigt og erfaring
 • En kirke- og kulturmedarbejder med undervisningsansvar
 • En repræsentant fra stiftsrådet
 • Stiftspræsten (født medlem)

 

Udpegning til sker for en to årig periode dog således, at udpegning finder sted hvert år. Den ene halvdel af udvalgets medlemmer udpeges for en to årig periode i begyndelsen af lige år. Den anden halvdel i begyndelsen af ulige år to år senere, ligeledes for en to årig periode. Et af de udpegede medlemmer vælges til formand for et år af gangen.

 

Genudpegning kan finde sted.