Stiftsudvalget for Kirken i Verden
Medlemmer

Udvalgsmedlemmer
Stiftsudvalget for Kirken i Verden
 

Vilhelm Elmholdt Værge 
(Mission) - Formand 
Uhresøvej 31, Mejdal, 7500 Holstebro
E-mail: vv@vaerge.com
Telefon 4842 6607 / mobil 2835 6607

Niels Iver Juul 
(Økumeni)
Søparken 2, 9640 Farsø
E-mail: nij@km.dk
Telefon 9863 1078 / Mobil 2494 6838

Karin E. A. Vestergaard
(Religionsmøde)
Jens Holdgaard Vej 75, 7430 Ikast
E-mail: keav@km.dk
Telefon 9725 2538 / 3024 2538

Gert-Oluf Schwarz Laustsen
Stiftsrådsrepræsentant
Agerbjerg 60, Snejbjerg, 7400 Herning
E-mail: schwarzlausten@gmail.com
Telefon 2167 0836

Peter Fischer-Nielsen
Stiftspræst for Økumeni, Mission og Religionsmøde

E-mail: pfn@km.dk
Telefon 2399 8840

Arbejdet i udvalget gennemføres gennem nedenstående arbejdsgrupper under Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde

Arbejdsgruppe for mellemkirkeligt arbejde

Formand: Niels Iver Juul
Søparken 2, 9640 Farsø
E-mail: nij@km.dk   
Telefon 9863 1078 / Mobil 2494 6838

Grethe Bækgaard Thomsen
Højrisvej 1, Rom, 7620 Lemvig
E-mail: gbt@pigespejder.dk
Telefon 97820002 / Mobil 2144 7653

Ole Andersen
Grågårdevej 14 8620 Kjellerup
E-mail: olakba@outlook.com
Telefon 8688 0950 / Mobil 1015 0294

Inge Rørbæk
Elmevangen 13, 8800 Viborg
E-mail: ir@pigespejder.dk
Telefon 4055 7334 

Simon Christoffer Munch Fuhrmann
Bygaden 61, Levring
8620 Kjellerup
E-mail: mailto:scf@km.dk
Telefon 2192 7584

Arbejdsgruppe for Mission

Formand: Gert Oluf Schwarz Lausten
Agerbjerg 60, Snejbjerg, 7400 Herning
E-mail: schwarzlausten@gmail.com
Telefon 2167 0836

Vilhelm Værge
Uhresøvej 31, Mejdal, 7500 Holstebro
E-mail: vv@vaerge.com
Telefon 4842 6607 / mobil 2835 6607

Lindvig Osmundsen
Kirkegade 50, 7430 Ikast 
E-mail: lindvigosmundsen@gmail.com  
Telefon 2963 4029

Arbejdsgruppe for Religionsmøde

Formand: Karin Vestergaard
Jens Holdgaards Vej 75, 7430 Ikast
E-mail: keav@km.dk  
Telefon 9725 2538 / Mobil 3024 2538
 

Steffen Nørregaard
Frisholtvej 53, Sahl, 8850 Bjerringbro
E-mail: steffen@stilnor.dk
Telefon 8668 4300 / mobil 2077 76880
 

Kristine Jersin
Hedevænget 29, 8800 Viborg
E-mail: krje@km.dk  
Telefon 2427 9633

 

Anders Frank
Mejsevej 3, 8643 Ans By
E-mail: frankanders@hotmail.com
Telefon 40782137

Arbejdsgruppe for Viborg Stifts asyl- og migrantarbejde

Formand: Karin Vestergaard
Jens Holdgaards Vej 75, 7430 Ikast
E-mail: keav@km.dk  
Telefon 9725 2538

Niels Iver Juul
Søparken 2, 9640 Farsø
E-mail: nij@km.dk
Telefon 9863 1078

Else Højvang Nielsen
Dåsbjergvej 30, Vridsted, 7800 Skive
E-mail: elsehojvang@gmail.com
Telefon 50698442 

Gert-Oluf Schwarz Laustsen
Stiftsrådsrepræsentant
Agerbjerg 60, Snejbjerg, 7400 Herning
E-mail: mailto: schwarzlausten@gmail.com
Telefon 2167 0836


Peter Fischer-Nielsen

Stiftspræst for Kirken i Verden, Peter Fischer-Nielsen

Tlf.: 2399 8840
 

E-mail: pfn@km.dk


 

Som stiftspræst for økumeni, mission og religionsmøde er det min opgave at inspirere stiftets sogne og provstier i forhold til mødet med andre kirkeretninger og trosretninger – lokalt og globalt. 


Jeg arbejder tæt sammen med et stiftsudvalg og fire arbejdsgrupper (for hhv. økumeni, mission, religionsmøde samt asyl- og migrantarbejde) om en række initiativer, arrangementer, konferencer m.m. 

Derudover forsøger jeg at opsamle og videreformidle gode erfaringer fra stiftet, ligesom jeg holder mig opdateret på området via litteratur og forskellige netværk.

Sammen med stiftsudvalget har jeg ansvar for arbejdet med stiftets internationale relationer – for tiden primært Guildford Stift i England og Kristi Lutherske Kirke i Nigeria.

Jeg vil gerne være i en tæt kontakt med provster, præster, menighedsrådsmedlemmer og frivillige i stiftet og bidrager gerne med sparring og samtale om lokale initiativer.

Ved siden af funktionen som stiftspræst er jeg sognepræst i Højbjerg og Elsborg Sogne i Viborg Østre Provsti. De to funktioner udgør hver 50 procent af min arbejdstid.