Psykisk arbejdsmiljø
Kommissorium

Kommissorium

Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø

 

Formål

Stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø arbejder oplysende og kun forebyggende.

Udvalgets formål er overfor menighedsråd og ansatte i Viborg Stift at støtte og inspirere til, at godt psykisk arbejdsmiljø er en integreret del af folkekirkens naturlige arbejde og forpligtelse.

Kommissorium

 • At være et inspirationsforum for arbejdet med det gode psykiske arbejdsmiljø.
 • At formidle relevant information og materialer til brug i det lokale kirkelige arbejde, samt at henlede opmærksomheden på centrale fokuspunkter for godt psykisk arbejdsmiljø, så stiftets menighedsråd og ansatte styrkes i deres arbejde med det gode psykiske arbejdsmiljø.
 • At koordinere og tilrettelægge arrangementer / kursustilbud til formidlingen af udvalgets arbejde.
 • At orientere sig om og i udvikling/forskning indenfor udvalgets arbejdsområde.
 • At deltage i andre fora, der beskæftiger sig med udvalgets arbejdsområde.
 • Om muligt at etablere netværk - lokale/ på stiftsplan.

Møder

Udvalget mødes ca. 4 gang årligt. Underudvalg etableres og mødes efter behov.


Arbejdspapir

Målskitse for tiden 2016-18

 • I 1. halvår af 2016 fokuseres på afholdelse af allerede planlagte møder om ”Den Gode Ledelse” i samarbejde med provstierne.
  Målgruppen er provster, præster, menighedsråd og ansatte af menighedsråd i Viborg Stift.
 • I 2. halvår struktureres og formuleres sammenhængen mellem ”Den Gode Ledelse”, ”Det Gode Fællesskab” og ”Den Gode Kommunikation” med henblik på en folder eller manual til ansatte og nyvalgte menighedsråd.
 • 1. halvår af 2017 fuldføres om muligt møderækken om ”Den Gode Ledelse”.
 • 2. halvår af 2017 og 2018 planlægges i 2016, når suppleringsvalg til udvalget er foretaget.
 • Overskrifterne vil fortsat kredse om: Ledelse, selv-ledelse, kommunikation, hvordan vi taler til og med hinanden samt gode møder, og hvad det vil sige – samt den gode sammenhæng i alle nævnte overskrifter.
 • – fortsat under overskriften: ”Arbejdsglæde og ansvar”
 • Evt. – hvis muligt, begyndelsen på et ”pilotprojekt” om tyngden og stressfaktoren i den uendelige informationsstrøm og strømmen af tilbud og opfordringer osv. til og om alverdens gode og relevante kirkelige tiltag som, hvis de skal honoreres, sprænger alle tænkelige og kendte ressourcerammer.