Pilgrimme
Nyt fra udvalget

Referater og årsrapporter

Stiftsudvalget for pilgrimme afholder 4 møder om året. Referaterne fra de seneste år kan læses nedenfor.

Hvis du har spørgsmål til udvalgets arbejde, kan du henvende dig til Formand Marianne Koch eller pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre fra udvalget

Hvert år udarbejder udvalget en årsrapport til Stiftsrådet. Årsrapporterne kan også læses nedenfor.

 

Årsrapporter


Referater

 

Referater 2021

 

 

ARKIV

REFERATER

Referater 2020

 

 

 

Referater 2019

 

 

 

Referater 2018

 

 

 

Referater 2017