Økumeni, mission og religionsmøde
Kommissorium

Kommissorium

Stiftsudvalget er oprettet i 2013 ved en sammenlægning af Det mellemkirkelige Stiftsudvalg og Stiftsudvalget for Mission og Religionsmøde.

Udvalget beskæftiger sig således med stiftets og sognenes forhold til andre kirker og kirkesamfund og andre trossamfund, både i og udenfor Danmark.

Det er et vigtigt og nødvendigt anliggende i en global verden, hvor vi kommer stadig tættere på hinanden (”Viborg stift er ikke en ø” hed et større arrangement i Viborg Domkirke for nogle år siden.)

Opgaven er at støtte og inspirere menighederne og kirkelivet i Viborg stift til:

- Kontakt med kirker i andre lande og andre kirkesamfund,     både i og udenfor Danmark

- Kontakt til andre trossamfund i og udenfor Danmark og
  deltagelse i religionssamtalen med disse

- At deltage i arbejdet med at udbrede evangeliet (mission),
  hvilket i dag mest sker gennem samarbejde med andre
  kirker.

Denne opgave udføres ved at tilrettelægge temadage, stiftskonferencer, kurser og særlige gudstjenester.

Gennem stiftspræsten for Mission og Religionsmøde (Nikolaj Frøkjær-Jensen) er der forbindelse og støtte til provstipræster og provstikomiteer for Mission i stiftet.

Ligeledes er der kontakt til og arrangementer med andre trossamfund.

Udvalget tilbyder også orienteringsmøder og foredrag for menigheder og menighedsråd (for eksempel i Menighedsrådsforeningsregi) om kirkens forpligtigelse på mellemkirkeligt arbejde, mission og religionsmøde.

Desuden er udvalget stiftets samarbejdsrelation til Danske Kirkes Råd, Det mellemkirkelige Råd, Folkekirkens Mission, Folkekirken og Religionsmødet og Folkekirkens Nødhjælp.