Kalender
Nyheder

Erfaringsudveksling vedr. kontakten til farsi-sprogede i Viborg Stift

Igennem de senere år har flere kirker i Viborg Stift haft en tæt kontakt til mennesker med iransk baggrund. 

Biskop Henrik Stubkjær har opfordret Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde til at arrangere et møde, hvor der kan deles erfaringer, og hvor vi kan snakke om evt. samarbejdsmuligheder og vende tanker om det fremtidige arbejde.

Mødet finder sted onsdag den 30. september kl. 14-17 i Landemodesalen på Viborg Stiftskontor, Domkirkestræde 1, 8800 Viborg.

Naser Rezaeih deltager i mødet og vil fortælle lidt om erfaringerne på landsplan. Naser leder et iransk menighedsfællesskab ved Christianskirken i Aarhus, og han er også ansat i en konsulentstilling i Det Mellemkirkelige Råd, Folkekirkens Migrantsamarbejde.

Naser Rezaeih deltager i mødet 

Vi foreslår følgende dagsorden:

  • Status på arbejdet i de enkelte sogne
  • Status på landsplan og erfaringer fra Christianskirken, Aarhus v. Naser Rezaeih
  • Samarbejdsmuligheder – lejre, konferencer, højskoleophold, ledertræning etc.
  • Procedurer for dåbsregistrering og medlemskab
  • Ønsker og forventninger til stift og stiftsudvalg
  • Orientering om forbønsgudstjeneste 8. november med fokus på Iran

 

Er der yderligere forslag til dagsordenen, kan de meddeles ved tilmelding.

Tak for tilmelding til pfn@km.dk senest 15. august 2020

 

Med venlig hilsen

Karin Vestergaard, medlem af stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde i Viborg Stift

Peter Fischer-Nielsen, stiftspræst for Økumeni, Mission og Religionsmøde i Viborg Stift