Medier & kommunikation
Kommissorium

Kommissorium:

Udvalgets arbejdsopgaver består i:

  • At tilrettelægge temadage, stiftsdage og kurser
  • At styrke stiftets menigheder i deres arbejde med medier og kommunikation
  • At nedsætte arbejdsgrupper efter behov
  • At etablere lokale netværk
  • At være et inspirationsforum for arbejdet med medier og kommunikation
  • At formidle relevant information og materialer til brug i det lokale kirkelige arbejde
  • Løbende at overveje nye måder at leve op til udvalgets formål